(Uzunköprü Gazetesi – 6 Aralık 2016)

Uzunköprü Belediyesi tarafından rutin olarak yaptırılan Ergene Nehri kirlilik ölçümlerinde değişiklik olmadığı ve hala Ergene Nehri Kirliliğinin çok kirlenmiş 4. Sınıf su kalitesinde olduğu bildirildi.

Uzunköprü belediyesi tarafından 18 Kasım tarihinde yapılan ölçümlerde alınan 2 saatlik kompozit numune sonuçlarına göre; atık su kalitesinin en belirleyici parametrelerinden biri olan KOİ (kimyasal oksijen ihtiyacı) parametresi 4. sınıf su kalite sınırı olarak ölçüldüğü bildirildi.

Uzunköprü Belediyesinden konu hakkında gazetemize yapılan açıklamada; “Uzunköprü Halkının yıllardır Ergene Nehrinin kokusu ve görüntüsünden şikayet etmesi ve nehrin halk sağlığını tehdit etme endişesi sebepleri ile Uzunköprü Belediyesi, 2011 yılından itibaren Ergene Nehri Tarihi Taş Köprü Anagöz altından 2 saatlik kompozit numuneler aldırarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik belgesine sahip akredite laboratuarlara nehir suyu analizleri yaptırmakta ve sonuçları Belediyenin internet sitesinde yayınlamaktadır.
18.11.2016 tarihinde Uzunköprü Tarihi Taş Köprü Anagöz altından alınan 2 saatlik kompozit numune sonuçlarına göre; atıksu kalitesinin en belirleyici parametrelerinden biri olan KOİ (kimyasal oksijen ihtiyacı) parametresi 4. sınıf su kalite sınırı 70 mg/L iken 18.11.2016 tarihinde 295 mg/L ölçülmüştür. Akarsuların su kalitesi “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde verilen “Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri” esas alınarak belirlenmektedir. “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”nde kıtaiçi yüzeysel su kategorisine göre akarsular; I.sınıf: Yüksek Kaliteli Su, II.sınıf: Az Kirlenmiş Su, III. sınıf: Kirli Su, IV. sınıf: Çok Kirlenmiş Su olarak tanımlanmaktadır.

18 Kasım 2016 tarihli nehir suyu analizinde kimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde, toplam kjeldahl azotu ve toplam fosfor parametrelerinin 4. Sınıf Kirli su sınır değerlerinde olduğu ve nehir suyundaki çözünmüş oksijen ve oksijen doygunluğu değerlerinin canlı yaşamı için yetersiz olduğu ölçülmüştür.” denildi.