(Özlem Akarsu Çelik / Gazete Duvar – 13 Aralık 2016)

Ankara’da yapılması planlanan 15 Temmuz Darbe Müzesi için Büyükşehir Belediye Meclisi, 3’üncü derece arkeolojik SİT alanı olan Yumurtatepe Tümülüsü’nü seçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 27 Kasım 2016 tarih ve 2399 no’lu kararıyla 15 Temmuz Darbe Müzesi’ni yapmak üzere yer belirledi. Belediyenin belirlediği yer, Yenimahalle ilçesinin Çamlıca Mahallesi’nde bulunan 3’üncü derece arkeolojik SİT alanı olan Yumurtatepe Tümülüsü.

KARAR ASKIYA ÇIKTI

Belediyenin 3’üncü derece arkeolojik SİT alanı koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği dün askıya çıktı.

Belediye Meclisi’nin kararında şu ifadelere yer verildi: “Belediyemiz Meclisinin 09.09.2016 tarih ve 1691 sayılı Kararı doğrultusunda Çamlıca Mah. Orman Çiftliği 16023 adanın, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında yapılan direniş, sorumluluk, fedakârlık, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik duygularının toplumda devamlı hatırlatılması amacıyla açık ve kapalı müze haline getirilmesi kararı alındığı, bu doğrultuda Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 16023 ada 4 ve 6 parsellerde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları değişikliği Başkanlığımızca hazırlanmış ve Belediyemiz Meclisinin 21.09.2016 gün ve 1913 sayılı Kararı ile onaylandığı…”

İTİRAZ EDİLEBİLİYOR

Karara askı süresi zarfında yani bir ay içinde itiraz edilebiliyor. Karar aleyhinde askıdan indikten sonra da 60 gün içinde SİT alanı olması sebebiyle dava açılabilir.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin, 1986 ve 1987 yıllarında yaptığı iki kazının yıllıklarında, Yumurtatepe’nin, Eski Tunç Çağı’na ait bir tümülüs olduğu, stratejik bir karakol olarak kullanıldığının tahmin edildiği belirtiliyor.