(KoruyuKoru – 16 Aralık 2016)

Validebağ Korusuna yönelik yapılaşma ve rant tehditlerinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte (*) mahalle gönüllüleri change.org kampanyalarına, atölye binaları önünde başlattığıkları ıslak imza kampanyalarına ve nöbet uygulamalarına destek çağrısı yaparak, 18 Aralık Pazar günü, saat 14.00’te yıkılan Tarihi Atölyeler önünde bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdular:

15621927_985731558197555_2668294695147859747_n

Basın açıklamasına çağrı metni aşağıdadır:

“BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI
TÜM KAMUOYUNA VE STK’LARA DUYURULUR.

13 Aralık 2016 Salı günü İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kentsel Yenileme Komisyonu ortak toplantısında, yıllardır sürüncemede bırakılan Validebağ Korusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (KAUİP) görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen planların notlarında,

** 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.3.2014 tarihli kararıyla getirilen, “planlama alanı tamamında takılabilir-sökülebilir, müştemilat türü 1 katlı olarak yapılmasına izin verilen toplam 100 m2’lik yapının tek yapıyla sınırlandırılması” şartına bile uyulmamakta, “1 katlı yapılar yapılabilir” şeklindeki çoğul ifadeyle Koru, yoğun bir yapılaşma tehlikesine maruz bırakılmaktadır. Validebağ Korusu’nda hiçbir büyüklükte ve adette yeni yapı yapılmasına ihtiyaç yoktur.

** “Halka açık, rekreasyon amaçlı park ve doğal gezinti ve yürüyüş alanları yer alabilir” ibaresiyle I. derece doğal SİT alanı olan Validebağ Korusu’nun doğallıktan uzaklaşmasının yolu açılmaktadır. Koru park değildir. Park haline getirilmesi, Koru’nun koru olmaktan çıkması anlamına gelir.

İBB’nin bu plan notlarını düzeltmesini ve Validebağ Korusu’nu doğal, yeşil ve bir bütün olarak gelecek nesillere aktarmaya elverişli bir KANİP ve KAUİP hazırlamasını istiyoruz.

Ayrıca, eskiden atölye olarak kullanılmış olan binalar yıllardır terkedilmiş ve mezbelelik durumdaydı. Ekim ayında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında yıkılan binaların,çatılarındaki özellik nedeniyle 2. derece tarihi eser olarak tescilli olduğu bilinmektedir. Restorasyon sonrasında kafe-restoran olarak işletileceği duyumu alınan bu binaların ticari amaçlarla kullanılmasını istemiyoruz. Korunun içinde yaklaşık 2.250 kişilik kafe-restoran hizmeti zaten verilmektedir. Koru çevresinde de çok sayıda kafe bulunmakta olup, bazıları müşterisizlikten kapanmaktadır. Hal böyleyken Koruda yeni kafe-restoran ihtiyacı kesinlikle yoktur. Yapılmaya çalışılan şey, Koru’nun yavaş yavaş ticarethaneye dönüştürülmesidir. Restorasyona karşı değiliz, ancak atölye binalarının da, Korumuzun da rant heveslilerine alet edilmesine karşıyız.

18 yıldır olduğu gibi, bu konuların da takipçisi olacağız. Bu nedenle change.org kampanyamıza, atölye binaları önünde başlattığımız ıslak imza kampanyamıza ve nöbet uygulamamıza destek olmanızı bekliyoruz.”

Validebağ Gönüllüleri
(*)
Validebağ Korusu’nda 100 metrekareyi geçmeyen yapılar için inşaat izin verildi
https://www.evrensel.net/haber/299496/validebag-korusuna-insaat-izni