(Evrensel – 15 Aralık 2016)

Üsküdar Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi İnş. Müh. Nezih Küçükerden yerinde inceleme yaparak fotoğrafladığı hazırladığı yazılı soru önergesini İBB meclis toplantısında okuyarak Üsküdar Ünalan Caddesi güzergahında ki yeşil alana yapılan Beton Santral’ini İBB Meclis gündemine getirdi.

Sanayi alanı dışında olan ve yeşil alan üzerine yapılan beton sanralinin imar mevzuatına uygun olmadığının altını çizen CHP’li Nezih Küçükerden şunları söyledi: “İstanbul İli, Üsküdar Mahallesi, Ünalan Caddesi 10589 ada 5 parsel sayılı yere komşu yeşil alan içinde bir beton santrali yapılmaktadır. Bir yandan konut alanlarına olan yakınlığı, diğer bir yandan da D100 karayolu Göztepe Köprülü kavşağına olan komşuluğunun yarattığı negatif etki göz önünde tutulduğunda ve de imar planında sanayi alanına ayrılmamış bulunan taşınmaz üzerine, beton santrali yapılmasına imar mevzuatı uyarınca olanak bulunmamasına rağmen, aynı zamanda meri planında da yeşil alan üzerinde bu tesisin kurulması manidardır.

Bu nedenle soruyoruz;

* Yapılmak istenen beton santralin ruhsatı var mıdır?
* Sanayi alanları dışında beton santrali kurulmasının kriterleri nelerdir?
* Yeşil alanın beton santrali olarak kullanılması mümkün müdür?
* Yapılan beton santrali ruhsatsız ise ne gibi kanuni işlem yapılmıştır?