(Sendika-21 Aralık 2016)

Aliağa’da 4 bin yıllık Kyme Antik Kenti, liman büyütme çalışması nedeniyle yok olma tehdidi altında. Projeye tepki gösteren Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü Ahmet Tuncay Karaçorlu, tarihi değerleri talan edecek bu projeye karşı çıkma çağrısında bulundu

İzmir’in Aliağa ilçesinde daha önce de şirketlerin talan projeleri ile gündeme gelen 4 bin yıllık Kyme Antik Kenti bölgesinde, Aliağa Nemport Liman işletmesinin “liman büyütme” çalışması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Projenin bölgede yaratacağı etkiler konusunda ise birçok kesim tedirgin.

ÇED bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmak üzere Aliağa Ticaret Odası’nda dün yapılan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) bilgilendirme toplantısına bölge halkı katılım sağlamazken, toplantıda şirket yöneticileri, proje ile ilgili yanlış bilgilendirmelerde bulundu. Aliağa’da bulunan ekoloji hareketleri şirket yöneticilerine liman projesinin vereceği zararlar hakkında sorular yöneltirken, tartışmalı geçen toplantı sonrası raporun onaylanıp onaylanmayacağının kesinleşmesi bekleniyor.

Liman yapılırsa ne olacak? 
Çevre değerlendirme raporunun deniz kısmı için yapılıp yapılmadığı bilinmeye projede burada yapılacak inşaatın ve kazık çakma işleminin ne tür sonuçlara neden olacağı, buradaki ekolojik dengeyi ne şekilde etkileyeceği bilinmiyor. Yine mevcut liman özellikle kazı alanının bulunduğu bölge üzerinde ve mülkiyet alanlarında dalga şiddetini arttırarak her yıl 1-2 metre kıyı şeridinin ötelenmesine ve kıyıdaki eserlerde kayıplara meydana gelmekte, verimli arazilerde kayıplara neden olurken, yeni yapılacak ilave liman ve tesislerin dalga rejiminin değişmesinden kaynaklanan bu tahribatı arttıracağı tahmin ediliyor.

“1. Derece arkeolojik sit” alanı olarak belirlenmişti
Yine bölgede Mayıs ayı içerisinde ekolojik yaşamın başına bela olan termik santral, rüzgar tribünü, kömür depoları gibi daha birçok kirletici tesisin bulunduğu proje nedeniyle Azeri petrol şirketi Socar Power Enerji Yatırımları A.Ş.’nin iş makineleri girmişti. Üstelik şirketin iki termik santral ve 17 rüzgar türbini yapmak istediği alanın koruma kurulunun 2012 yılında yüzey araştırması sırasında antik dönemden kalma liman ve taş ocağı kalıntılarına rastlanmış olması nedeniyle “1. Derece Arkeolojik Sit” olarak tescillediği daha önce ortaya çıkmıştı.

Şirket daha önce de tarihe asfalt dökmüştü
Öte yandan Kyme arkeolojik SİT alanı sınırları içerisinde kalan ve Nemport Şirketi’nin idari binasının önünde bulunan bölgede İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından araştırma kazıları yapılmış, şirket kazı çalışmalarının yapıldığı çukurların üzerine işlemler tamamlanmadan asfalt dökmüştü. Konu ile ilgili TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Aliağa Yaşam Hareketi Aliağa Kaymakamlığı’na başvuruda bulunarak, yaşanan tahribatı belgelemişti.

“Tüm duyarlı kesimler projeye karşı çıkmalı”
Bölgede uzun süredir çalışmalarda bulunan ve hukuki girişimleri gerçekleştiren Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü ve Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne bağlı (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Kurucu Başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu, yapılmak istenen projenin hali hazırda orada malzemelerinin bulunduğunu belirterek, projenin aslında orada yapılaşmanın bir adımı olduğunu kaydetti. Yurttaşlar için yapılan ÇED bilgilendirme toplantısının formalite olduğunu ifade eden Karaçorlu, “Bu tür toplantıların sonucunda genellikle ülkemizde birçok yerde ÇED onayları alınıyor. Burada da ÇED onayı alınacağı çok açık ortada. Orada daha önce de liman yapımına dair birçok adım atılmış durumda. Liman yapılması mümkün olmayan bir yerde oradaki tarihe rağmen bu projeyi yapacaklar. Tarihine ve doğasına duyarlı tüm kesimler orada bu projeye karşı çıkmalıdır” dedi.