(TMMOB İstanbul İKK-21 Aralık 2016)

Basına ve Kamuoyuna 21.12.2016

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı C.Sami YILMAZTÜRK ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella YAPICI hakkında; Kabataş’ta yapımı süren “Deniz Terminali İskeleleri Dolgu ve Yakın Çevresi Revizyonu Projesi (“Beton Martı”Projesi)” ile ilgili TMMOB Mimarlar Odası’nın politikaları ve başlatmış olduğu hukuki süreç çerçevesinde vermiş oldukları gazete demeçleri nedeniyle kent suçu işleyen proje müellifi tarafından tazminat davası açılmıştır.

Kent suçu olarak nitelendirilen ve kamuoyunda tepki ile karşılanan projeye yöneltilen bilimsel ve teknik eleştirilere yanıt vermek yerine hiçbir açıklama yapmaksızın dava açanlar bilmelidir ki: TMMOB ve bağlı meslek odaları olarak; İstanbul’un dokusunun ve kültürünün yok edilmesine, tarihi siluetinin daha fazla tahrip edilmesine, alışveriş merkezleri ve otellerle anılır bir kent haline gelmesine sessiz kalmayacağız.

Kentlilerin kıyı kullanımın hakkının ihlal edilmesine, kamusal alanların oldu bittilerle ve kişisel tercihlerle projelendirilmesine, daha fazla rant için denizin doldurulmasına, kamu kaynaklarının kamu ve toplum yararı gütmeyen projelere harcanmasına karşı İstanbul Halkı ile birlikte itirazımız vardır ve itirazlarımız bilimsel temelli olarak devam edecektir.

Kıyı kullanımı toplum yararını düşünmeksizin bir azınlığın denetimine bırakılamayacağı gibi, proje sahipleri halkın ve bilim insanlarının yönelttiği bütün sorulara gerçekçi cevaplar vermek zorundadır.

Deniz kenti İstanbul’un kıyılarını halka kapatan yerel yönetim anlayışı ve planlamalar devam ettiği müddetçe her daim kamu ve toplum yararını savunan TMMOB de sözünü söylemekten çekinmeyecektir.

Betona beton dediği için haklarında dava açılan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı C.Sami YILMAZTÜRK ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella YAPICI’nın yanında olduğumuzu ve davanın takipçisi olacağımızı, tazminat davaları ile tarafımıza baskı kurulamayacağını kamuoyuna bildiririz.

Cevahir Efe AKÇELİK
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri