Yalçın Bayer 22 Aralık 2016 tarihli Hürriyet Gazetesi’inde yer alan makalesinde İBB’nin Beşiktaş geri görünüm ve etkilenme bölgeleri plan değişikliği ile Yedikule Bostanları’na yer verdi. Makaledeki ilgili bölümler şöyle;

”Beşiktaş geri görünüm ve etkilenme bölgeleri plan değişikliği İBB’den ‘elbirliğiyle’ geçti… Yani AKP ve CHP tarafından…

2960 sayılı kanunun özel bir kanun olduğunu ve amacın Boğaziçi bölgesinde nüfus yoğunluğunu artırcak yapılanmayı sınırlamaktı. Bu nedenle Boğaziçi bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı hükümleri uygulanamaz. (3194 sayılı kanun/ madde: 4)

15.12.2016’da İBB meclisinde kabul edilen plan değişikliği ile Beşiktaş geri görünüm ve etkilenme bölgesinde mevcut imar planı notları yerine Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Bir sürü sakıncası olduğunu söylüyor mimarlar. Şöyle ki:

Tek bir plan notu ile bütün planın yok sayıldığını…

Boğaziçi Kanunu’na ve İmar Kanunu’na aykırı olduğunu…

‘Beşiktaş Geri Görünüm Bölgesi’nde yapılaşmayı 2-3 kat artıracağını…

Boğaz’dan bakıldığında Beşiktaş bölgesinde 7-8 kat binaların görüleceğini…

Unutulmasın, Üsküdar’da binalara binanın yüksek köşesinden kot verilmesi ile ilgili madde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile iptal edilme aşamasında olduğu halde bu görmezden gelinerek yoldan kot verilmesine cüret edildi.

Özetle, kim hazırlamışsa bu ‘rantları’ iyi hesap etmiş.

YEDİKULE BOSTANLARI ECDAT YADİGÂRI DEĞİL Mİ

İBB Meclisi aralık ayı meclis toplantılarında CHP üyeleri M. Berke Merter, Esin Hacıalioğlu, Hasan Tapan, Seyitali Aydoğmuş, Zeynel Yılmaz ve İsmail Koç, Kadir Topbaş’a “Taksim Gezi Parkı’nın bulunduğu alana ‘Ecdad Mirası’ diyerek Topçu Kışlası’nı yeniden inşa etme konusunda ısrarını sürdürürken, kendisine ‘zor’ sorular yöneltti.

Ecdat Mirası’ olan Yedikule Bostanları’nı korumak yerine inşai faaliyete açmanızın nedeni nedir? Yedikule Bostanları’nda bulunan tescilli Osmanlı yapıları ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? Moloz dökülerek devre dışı bırakılan 30 dönümlük alanı temizleyerek yeniden tarım faaliyetlerinin yürütülebileceği bir alana çevirecek misiniz? Yedikule Bostanları’na yapılacak rekreasyon alanları kapsamında kaç bina yapılacaktır ve bu binaların kaçı ticari faaliyet yürütecektir?

Söz konusu projeyi uygulamanız halinde bölgede faaliyet gösteren bostancıların zararlarını nasıl karşılayacaksınız?”