(Rıfat Doğan / Diken – 21 Aralık 2016)

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi, açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan Avrasya Tünel Projesi’ne ilişkin rapor hazırladı. ŞPO, Tarihi Yarımada’daki trafik yoğunluğunun Avrasya Tüneli’yle katlanarak artacağına dikkat çekti.

Avrasya Karayolu Tüp Geçiş Tüneli, dün Erdoğan ve Yıldırım’ın katılımıyla açılmıştı. Temeli 2011 yılında atılan projesiyle Göztepe-Kazlıçeşme arasındaki trafik mesafesinin 15 dakikaya inmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobiller için geçiş ücretinin yılbaşına kadar 15 TL olacağını belirtmişti.

İstanbul’daki trafik sorununu çözeceği iddiasıyla yapımına başlanan Avrasya Tüneli ile ilgili rapor hazırlayan ŞPO İstanbul Şubesi ise bu görüşün doğru olmadığını savunuyor.

Özel araç kullanımını teşvik

47 sayfalık raporda ‘projenin ulaşıma dayalı yaratacağı etkiler’bölümünde trafik yoğunluğunun artacağına işaret edilerek şöyle dendi: “Tarihi Yarımada ve yakın çevresinde mevcut karayolu ağının ve taşıma kapasitelerinin artmasına neden olacaktır. Sahil koridoru boyunca artması muhtemel bu trafik yoğunluğunun yaratacağı cazibe ekseni, Tarihi Yarımada bütününde ve özellikle sahil kesimi ile etkileşim halindeki bölgelerde, yaya erişimini ve toplu ulaşımı geri plana iten, özel araç kullanımını teşvik edici bir etki ortaya koyacaktır.”

Daha kalıcı yoğunluk

erdogan-avrasya4

ŞPO, Tarihi Yarımada’daki mevcut yol, kavşak ve şerit artırımının dahi Avrasya Tüneli’nden gelecek trafiği kaldıramayacağını belirterek raporda şu ifadelere yer verildi: “Bağımsız ulaşım uzmanlarınca projenin Tarihi Yarımada sahil koridoruna getireceği trafik hacmine, projede önerilen takviye kavşak ve yol düzenlemelerinin yanıt veremeyeceği ve Avrupa yakasında proje hattının yükünü dağıtacak yeni otoyol bağlantılarına ihtiyaç duyulacağı belirtilmiştir. Bu nedenle projenin Yedikule, Zeytinburnu ve Merter’e kadar -en az 2×2 şeritli ve otoyol niteliğinde- yeni bir yol yapımını gerektireceği ve bu yeni otoyol takviyesinin ek kavşaklarıyla birlikte projenin toplam maliyetini ve Tarihi Yarımada çevresindeki ulaşımı daha kalıcı bir yoğunluğa sürükleyeceği kaçınılmazdır.”

Tünel’in bölgedeki kültür varlıklarını etkilememesi neredeyse imkansız

‘Tarihi Dokuya, Siluete ve Çevreye Etkisi’ başlıklı kısımda Avrasya Tüneli’nin İstanbul’un tarihi ve kültürel mirası açısından tartışmasız en üstün değerlerinin yer aldığı bölge olduğu, ayrıca 1985 yılında Dünya Miras Varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesine alınan ‘Sultanahmet Arkeolojik Parkı’ içinde yer alan Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii gibi anıtsal eserlerin yanı sıra yer altında bulunduğu bilinen eserler bu bölgenin üstün evrensel değerini oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu kısımda Avrasya Tüneli’nin etkileyeceği alanlarla ilgili“Güzergah boyunca yer alan Marmara Denizi surları, Yenikapı’da neolitik döneme uzanan arkeolojik miras, bu güzergahın etkileyeceği ve dönüştüreceği en önemli alanlardır. Tarihi Yarımada’nın batısında yer alan Kara Surları da benzer süreçlerden geçerek Dünya Miras Varlığı olarak ilan edilmiş olmasına rağmen, Avrasya Tüneli güzergahının bu surların güney ucundan geçen kısmının bu bölgedeki kültür varlıklarını etkilememesi neredeyse imkansızdır” ifadelerine yer verildi.

Yapılaşma baskısı artacak, bölge olumsuz etkilenecek

avrasya-tuneli8

Raporda ayrıca üst ölçekli planlarda Avrasya Tüneli’nin trafik çözümüne katkısının olmayacağının söz konusu plan raporunun‘ulaşım analiz’ bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı kaydedildi.

Tarihi Yarımada’da yapılaşma baskısının artacağına dikkat çekilen ŞPO raporunda “Araç trafiğinden arındırılmaya çalışılan bu alanda, proje sonucu lastik tekerlekli araç ulaşımı arttırılarak kentsel ve tarihi sit alanı olan Tarihi Yarımada’da yeni ve yoğun yapılaşmaların geliştirilmesi yönünde baskı artacak, yaya ulaşımı ve turistik faaliyetler olumsuz yönde etkilenecektir” dendi.

“Proje sonrasında 1. derece öneme sahip olacak olan Kennedy Caddesi’nin yaratacağı çekim etkisi ve erişim üstünlüğü, bu yolun yakın çevresinde ulusal ve uluslar arası pek çok yeni yatırımın şekillenmesine ve hem nüfus hem de yapılaşma üzerinde yoğunluk arttırıcı bir etki yaratılmasına neden olacaktır” ifadelerine yer verilen raporda Tarihi Yarımada’nın gerek siluetini gerekse yaya odaklı dolaşım ve toplu taşımaya dayalı ulaşım yaklaşımlarını yakın gelecekte tehdit edecek olan olası yeni yatırım potansiyelinin, koruma planları ve kararlarını da zorlayıcı koşullar yaratacağı kaydedildi.

UNESCO Avrasya Tüneli konusunda uyarmış

UNESCO’nun Avrasya Tüneli hakkında uyarıda bulunduğunu hatırlatan ŞPO, raporun ilgili kısmında şöyle dedi: “Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından 1985 yılından bu yana Dünya Miras Listesi’nde yer alan Tarihi Yarımada’nın bu proje ile birlikte risk altına gireceği ve olumsuz-yıkıcı etkilere maruz kalacağı UNESCO’nun 31 Aralık 2008 tarihinde ilgili kamu kurumları ve Tarihi Yarımada Alan Yönetimi Başkanlığı’na gönderdiği resmi yazıda açık bir şekilde ifade edilmektedir.”