(Saray Gazetesi – 22 Aralık 2016)

Saray Kent Konseyi Başkanı Mehmet Bilecen yaptığı yazılı açıklama ile Saray’ı tehdit eden Termik Santral projelerine ve Kapaklı çöpünün Saray’a dökülmesine tepki gösterdi. Termik Santrallerin çevreye ve halk sağlığına olumsuz etkilerinin olacağını ifade eden Bilecen, “Termik santrallerin bu çevresel tahribatının ve olumsuz sağlık sonuçlarının kalıcı etkileri, bu santrallerin sağlayacağı kamu yararının altında değil, aksine kat be kat üzerindedir” dedi. Saray Çöplüğünün bir an önce kapatılması gerektiğini de ifade eden Bilecen, çöplüğün yılsonuna kadar kapatılmaması durumda güçlü bir tepkinin verileceğini dile getirdi.

“TERMİK SANTRALLER SORUN YARATIR”
Saray Kent Konseyi Başkan ı Mehmet Bilecen’in açıklaması şu şekilde:
“01.07.2010 Tarihinde onaylanan, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planında tarım arazisi, orman alanı, aşırı yer altı suyu çekim alanı ve yer altı suları besleme alanı olarak belirtilen bölgede 27.10.2016’ da yapılan değişik ile Vize, Çerkezköy ve Silivri ilçelerindeki alanlar “Enerji Üretim Alanı” olarak ilan edilmiş ve termik santrallerin yapımına ilişkin yol açılmıştır. Bilindiği gibi fosil yakıta yönelik yapılan yatırımların sürdürülebilirliği yoktur. Ayrıca çevreye verdiği zararlar ve halk sağlığı konusunda ortaya koyduğu olumsuz sonuçlar ortadadır. Termik santrallerin bu çevresel tahribatının ve olumsuz sağlık sonuçlarının kalıcı etkileri, bu santrallerin sağlayacağı kamu yararının altında değil, aksine kat be kat üzerindedir. Bu nedenle, bölgemizde yapılması düşünülen termik santrallerin çevresel etkilerinin olumsuzlukları düşünüldüğünde bunun ne kadar önemli bir sorun yaratacağını görmemek mümkün değildir.

“ÇÖPLÜK YILSONUNA KADAR KAPATILMALIDIR”
Diğer bir problemde Saray’daki çöp atık alanının Kapaklı Belediyesi tarafından kullanılmasına ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu karar ile bu kullanımın yılsonunda sona ermesi gerekmektedir. Bu durumun yeni yılda sonlanıp sonlanmayacağına dair durumun yakından takip edilmesi ve mevcut durumun devamı halinde gerekli tepkinin verilmesi yürütme kurulunca karar verilmiştir.
Saray Kent Konseyi olarak konuya duyarlı tüm paydaşlarımızla birlikte bölgemizde hayata geçirilmek isteyen termik santrallerin yapımına karşı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.”