(Nadire Bahadi / Gündem Kıbrıs – 23 Aralık 2016)

Kıbrıs Çevre Platformu üyeleri Kumyalı’da yapılması planlanan Noel Baba Barış Köyü için orman arazisi tahsis edilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, halkın dikkatini çekmek için eylem yaptı

Kıbrıs Çevre Platformu Kumyalı’da 567 dönüm orman arazisinin tatil köyü yatırımı için peşkeş çekildiğini iddia ederek dün Kumyalı’da bir protesto gerçekleştirdi. Platform üyeleri Yasemin Çobanoğlu, Nilden Bektaş, Teksen Köroğlu, Doğan Sahir ve Osman Tuğsal, Kumyalı’da yapılması planlanan Noel baba Barış Köyü’nün bir şahsa tahsis edilen orman arazisinde kurulacağı gerekçesi ile bu durumun anayasaya aykırı olduğunu savundu. Platform üyeleri orman arazisinin peşkeş çekilmesini protesto etmek için bölgede basına açıklama yaptı.

Eylemleri devam edecek

Platform üyeleri Kumyalı’da balıkçı barınağı ve köye oldukça yakın bir mesafede 567 dönümlük orman arazisinin anayasaya, orman yasasına ve alçak orman arazileri yasasına aykırı olarak bir kişiye uzun süreli kiralanıp peşkeş çekildiğini savundular. Söz konusu ormanlık arazide 9 bin 300 yatak kapasiteli bir tesisin yapılmasının planlandığını ifade eden platform üyeleri bölgenin böyle bir yatırıma uygun olmadığını ifade ederek yasalara aykırı işlerin yapıldığını belirtip bu durumu protesto ettiler. Platform üyeleri, yanlıştan dönülmemesi halinde protesto ve eylemlerinin devam edeceğini ifade etti.

Çobanoğlu: Doğal alanın tahribatına yol açılıyor

Protesto için bölgeye giden Çevre Platformu üyelerinden Yasemin Çobanoğlu,  567 dönüm alçak orman kapsamında ve orman dairesine ait devlet arazisinin tek bir yatırımcıya kiralandığını öğrendiklerin ifade ederek, Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı Citta Slow bir belde de bu şekilde büyük yatırımların düşünülmesinin yanlış olduğunu vurguladı. “Şeffaflık, eşitlik ilkesi olmadan devlet arazilerinin bir tek orman dairesi eliyle veya bir bakanlık tarafından bir kişiye kiralanmasını anayasaya orman yasasına, alçak orman arazileri yasasına aykırı olduğunu düşünüyoruz” diyen Çobanoğlu, mantalite olarak da devletin halkın arazilerini bu şekilde yatırıma açmasını doğru bulmadığını söyledi. Böyle bir durumun çevresel ve imar planı açısından da doğru olmadığını söyleyen Çobanoğlu bu alanlarda turizm yapılabilmesi için önce imar açısından turizme açılması gerektiğini, ardından imar planlarına konması gerektiğini belirtti. Çobanoğlu, “Devlet bu yasalardan habersizmişiz gibi Bafra’dan sonra şimdi de Kumyalı’da başka tahribatlar yapmaya çalışıyor” dedi.

kibris-cevre-platformu-eylem-3

Bektaş: Orman arazisi peşkeş çekiliyor

Çevre Platformu adına konuşan çevreci Nilden Bektaş, söz konusu arazinin büyük bir orman arazisi olduğunu söyleyerek “burasını değerli kılan şey, yasa ile koruma altına alınmış olmasıdır” dedi. Arazinin orman arazisi olduğu için inşaat yapılmasının anayasaya ve orman yasasına aykırı olduğunu söyleyen Bektaş, “burası ülkesel fiziki plan çerçevesinde de koruma altına alınmış bir bölgedir. Her açıdan korumaya muhtaç bir bölgedir ancak ne yazık ki, Noel Baba Barış Köyü kurulması için bir şirkete uzun vadeli olarak kiralandı ve biz buna karşıyız” şeklinde konuştu. 5 kişi ile başlatılan eylemin büyüyerek sürdürüleceğini söyleyen Bektaş, Mehmetçik Belediyesi’nin de bu konuda destekçileri olduğunu belirtti.

Köroğlu: Çok yakında dava açacağız

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Çevre Sorumlusu Teksen Köroğlu ise yaptığı konuşmada 60 Sivil Toplum Örgütü’nün kurduğu Kıbrıs Çevre Platformu’nu temsil eden bir grup olarak bölgeye geldiklerini söyledi.  “567 dönüm kamu arazisini, hiçbir yasanın hiçbir maddesine uymayan bir şekilde 9 bin 300 yatak kapasiteli olarak Bafra turizm bölgesinin hemen dibinde birilerine verilmesini protesto etmek amacı ile burada bulunuyoruz” diyen Köroğlu,  örgüt olarak karar verip anayasal hakların kullanılıp bu konda çok yakında dava açacaklarını ifade etti. Köroğlu,“bunun durdurulması için elimizden geleni yapacağız. Büyüklerimizin bize emanet ettiği bu güzellikleri bizler de çocuklarımıza emanet etmek için bu yolda yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Doğan Sahir: Kendi yaptığımız yasalara uymuyoruz

“Burada yaşanan vaka bu gün ülkenin çöküntüye doğru gitmekte olduğunun göstergesidir” diyen Çevre Platformu üyesi doğan Sahir,  “plan yapmadan yapılan işlerle kendi yaptığımız yasalara da uymuyoruz” şeklinde tepkisini dile getirdi. Yönetim ve devletin ülkenin geleceğinin altını kazdığını iddia eden Sahir, “plansız yatırımlar yapılıyor. Kontrolsüz büyümek felakete götürür. Burası X ağanın çiftliği değildir. Biz bu mücadelenin insanlara zarar vereceği konusunda bir farkındalık yaratmak istiyoruz” şeklinde konuştu.  Köylünün bir kısmının bölgeye yatırım yapılmasının istemesini haklı bulan Sahir, Kumyalı limanının da değerlendirilerek yapılacak bir yatırım ile köyle bütünleşmenin sağlanabileceğini ifade etti.

Tuğsal: Toprağı dağıtarak bir yere varamayız

Protestoya katılan KEMA Vakfı’ndan Osman Tuğsal ise yaptığı açıklamada yapılan ve yarım kalan yüzlerce tesis olduğuna dikkat çekerek, “milyarlar atılan yatırımlar çürüme noktasındadır ve topluma kazandrılamadı” dedi.  “Bu açıdan hükümeti, devleti uyarmak amacı ile buradayız” diyen Tuğsal, sadece toprağı dağıtarak, sahilleri vererek bir sonuca varılamayacağını ifade etti.

Kaynak: Noel Baba çevrecileri kızdırdı