( Özer Akdemir/ Evrensel-28 Aralık 2016 )

İzmirlilerin Kültürpark ve Basmane Çukuru için mücadelesi sürüyor.

İzmirlilerin Kültürpark’ı ve hemen yanı başındaki ‘Basmane Çukur’ denilen eski garaj alanını koruma mücadelesi sürüyor. Kentin çeşitli yerlerine kurulan imza masalarında İzmirlilerin her iki projeye karşı tepkileri İzmir Büyükşehir Belediyesine (İBB) iletilecek. Kentliler, eş  zamanlı olarak gündeme getirilen her iki proje ile İzmir’in en önemli kamusal alanı sayılan Kültürpark’ın ve onun bir parçası olan eski garaj alanının rant çevrelerine kurban gitmesini önlenmeye çalışıyor.

KÜLTÜRPARK’A RANT PROJESİ

Kentin ortasında kalan tarihi ve doğal SİT statüleri bulunan Kültürpark, geçtiğimiz Mayıs ayında yeni bir proje ile gündeme geldi. İzmir halkının görüşlerinin alındığı ileri sürülerek başlatılan tanıtım kampanyasından İzmir halkının ve meslek örgütlerinin çok büyük bir bölümünün haberi dahi olmadı. Proje tanıtım dosyası ile ilgili görüş ve önerilerini İBB’ye sunan meslek örgütleri ve çeşitli derneklerin bu çabaları herhangi bir karşılık bulmadı. Kültürpark’ın göz göre göre betonlaşmaya açılmasına ve rant çevrelerinin çıkarları doğrultusunda şekillenmesine karşı oluşturulan çeşitli platformlar yaptıkları eylem ve etkinliklerle seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

PROJE ÇEKİLSİN

‘Kültürpark’a Dokunma’ adlı sosyal medya hesabı ile başlayan tepkiler bir süre sonra birçok meslek örgütü, dernek ve ekoloji örgütünün bir araya gelip Kültürpark Platformu’nu oluşturulması ile daha örgütlü bir şekilde devam etti. Proje ile ilgili sadece eleştiri değil öneri de getiren Kültürpark Platformu bugünlerde kentin çeşitli yerlerinde açtığı imza masaları ile Kültürpark’ın korunması mücadelesini sürdürüyor. İBB’ye yönelik başlatılan imza kampanyasında tarihi sit özelliği nedeniyle yeni yapılaşma önerisinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olduğu belirtilerek; “Katılımcı süreçler gerçek anlamda işletilerek, ortak akıl ile Kültürpark’ın doğal, tarihi, kültürel ve sosyal yapısını, daha sürdürülebilir uygulamalarla gelecek nesillere taşımak için projenin Koruma Kurulu’ndan çekilmesini talep ediyoruz” denildi.

KORUMA KURULU KARARINI YENİ YILA ERTELEDİ

Kültürpark’ın SİT statüleri ve yeni projenin buna etkileri ile ilgili geçtiğimiz günlerde toplanan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (KTVKK) projenin daha detaylı incelenmesini kararlaştırdı. KTVKK, Kültürpark kararını bu nedenle 2017 tarihine erteledi. Kurula katılan Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İzmir Şubelerinin projeye dönük önemli eleştirileri vardı. Kültürpark bugünkü halini 25 yıl önce bir yarışma sonrası almıştı. 25 yıl önceki projenin de yaşama geçirilirken Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmadan yapıldığı, 25 yıl önce yapılan bu hatanın tekrarlanmaması gerektiği en önemli eleştirilerden birisi. Şehir Plancıları Odası İzmir şubesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projenin yasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek, Kültürpark alanına ilişkin hazırlanan projenin koruma-kullanma dengesi ve yoğun kent dokusunun içinde tek kalan kent parkı niteliğinin de dikkate alınarak gelecek nesillere mümkün olan en yeşil haliyle bırakmak gerektiğinin altını çizdi.

İBB’YE KENT SUÇUNA ORTAK OLMA ÇAĞRISI

Öte yandan, Kültürpark projesi ile eş zamanlı gündeme getirilen Basmane Çukuru’na Folkart gökdelenleri projesine dönük tepkilerde İzmirlilerin imzaları ile İBB’ye iletiliyor. ÇED süreci başlayan projenin hukuka, imar mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu dile getirilen imza metninde, İBB’nin bu kent suçuna ortak olmaması ve hizmet birimlerinin bu yapılara taşınması kararından dönülmesi istendi.