(Şenol Güven / Çanakkale Olay – 3 Ocak 2017)

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek ve Yenice’nin Çırpılar Köyü mevkiinde yapılması planlanan “Çırpılar Termik Santrali” İDK toplantısı öncesi yapılması gereken itiraz dilekçesini paylaştı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, “11 Ocak` ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığında İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısı var. Bu ikinci İDK toplantısı. Birincisine Dernek olarak katılmış, itirazlarımızı yapmıştık. Bölge milletvekilleri de bize destek vermişti. Dernek olarak İkincisine de katılıp itirazlarımızı yapmayı planlıyoruz” dedi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, 11 Ocak’ta İDK toplantısı gerçekleşecek olan Çırpılar Termik Santrali’ne karşı harekete geçti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, süreç ile ilgili bilgi vererek itiraz dilekçesini paylaştı. Doğan, herkesin itiraz edebileceğini ifade ederek, “Biliyorsunuz bir süredir Yenice-Çırpılar Termik Santralı projesi ile ilgili çalışıyorduk. Şimdi işler yeniden hızlandı. Milletvekilleri yine bizimle olacak. Projenin ÇED Dosyası yeniden yayınlandı.  Daha önce yaptığımız itirazlara ek olarak bu kez de ‘Termik Santralın Kümülatif Etkisi’  açısından yazılı itirazlarımızı da yapacağız. Biliyorsunuz toplantıya katılsak da katılmasak da tüm dernekler, kurumlar, bireyler itirazlarını yazılı olarak yapabiliyor. İklim Uzmanı Önder Algedik örnek bir itiraz dilekçesi hazırladı, dilekçe örneği ekte. Bu dilekçeleri kurumsal olarak da kişisel olarak da ıslak imza ile PTT Kargo, diğer kargolar ile gönderebilirsiniz, fakslayabilirsiniz, e-posta ile de gönderebilirsiniz ya da BİMER üzerinden de gönderebilirsiniz” dedi.

cirpilar-canakkale2

“Bölgeye her yıl 1,3 milyon ton uçucu kül bırakacak” 
Çırpılar Entegre Termik Santrali ÇED itirazı ile ilgili örnek dilekçeyi paylaşan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, dilekçede teknik bilgilerin de yer aldığını bildirdi. Doğan, “Sadece Çırpılar KES her yıl 3,5 milyon ton kömür yakacak, 1,3 milyon ton uçucu kül bölgeye yayılacak, 550 bin ton kül depolama sahasına taşınacak, 3,5 milyon metreküp su çekilerek bölge kurutulacaktır. ÇED raporundan çıkartılabilecek bu veriler bile bölgenin kuruyacağını, küle maruz kalarak tarımı, hayvancılığı, insana yaşamını ve doğayı tehdit edeceğini, su kaynaklarını kirleteceğini açıkça ortaya koymaktadır” bilgisini paylaştı.
İş o dilekçe; 
Konu: Çırpılar Entegre Termik Santrali ÇED itirazı
Çanakkale ili Yenice ilçesi sınırlarında TAŞZEMİN İNŞ. MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çırpılar Termik Santrali (200MWe/203MWm/570MWt) Kül Depolama Sahası, Kömür İşletme İle Kırma Eleme Tesisi projesi ÇED raporu yayınlanmış, 21.12.2016 tarihinde halkın görüşüne açılmıştır.
Çanakkale’de halen işletilmekte olan kömürlü elektrik santrallerin, inşa halinde olanların ve ayrıca izin sürecindeki diğer santralların toplam kapasitesinin 10 bin MW’ı aşacağı bilinmektedir. Çırpılar ÇED Raporunda yapılan incelemede, tüm bu projelere en az 30 yıl boyunca çalışacağı planlanan Çırpılar Termik Santralının da eklenmesinin kümülatif etkisinin dikkate alınmadığı görülmektedir. Biga Termik Santrali ÇED Raporunda yer alan bilgiye göre 13 santralin ulaştığı toplam 9360 MW güce Çırpılar KES ile 200 MW’ın daha eklenmesi, çok açık bir şekilde iklimi, doğayı ve yaşamı imkansız hale getirecektir.
1- Sadece Çırpılar KES her yıl 3,5 milyon ton kömür yakacak, 1,3 milyon ton uçucu kül bölgeye yayılacak, 550 bin ton kül depolama sahasına taşınacak, 3,5 milyon metreküp su çekilerek bölge kurutulacaktır. ÇED raporundan çıkartılabilecek bu veriler bile bölgenin kuruyacağını, küle maruz kalarak tarımı, hayvancılığı, insana yaşamını ve doğayı tehdit edeceğini, su kaynaklarını kirleteceğini açıkça ortaya koymaktadır.
2- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 4990 sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’da  “seragazı birikimlerini durdurmayı başarmak ve gerekli önlemleri almak” konusu açıkça ifade edilmiştir. Nitekim ÇED Yönetmeliği EK-3’de rapor formatında sağlanacak bilgiler arasında “Sera gazı emisyonların belirlenmesi ve iklim değişikliğine etkileri” yer almaktadır. Mevzuatın açık olmasına, projenin sağlayacağı etkiler ortada iken, aşırı iklim olayları ülkemizde rekor kırmışken projenin iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya ulaştıracağı gerçeği dikkate alınmamıştır.
3-  Çırpılar KES, tek başına 3 milyon tondan fazla karbondioksit salarak, bölgede izin sürecindeki diğer projelerle birlikte, 2050 yılı sonrasında bile çalışarak,  iklim değişikliğini durdurmayı imkansız hale getirecektir. Çanakkale’deki tüm çalışan ve izin sürecindeki KES’ları, bütün Türkiye’nin kömür santralleri ile yarışacak kadar etrafa sera gazları salacaktır.   Bu durumda ülkemizde 2050 yılında bile dünyada terkedilen kömürlü termik santraller çalışıyor olacak ve geri dönülmez bir şekilde iklim değişikliğine yol açacaktır.
Çırpılar termik santral projesinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tabi olduğu yasal düzenlemeler ve taahhütler ile T.C. Anayasası tarafından güvence altına alınan “temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı” çerçevesinde,  iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya sürükleyeceği, iklim felaketlerinin daha sık, daha şiddetli yaşanmasını sağlayacağı, iklim değişikliği açısından telafisi mümkün olmayan zararlar oluşturacağı dikkate alınarak  reddedilmesi ve “ÇED Olumsuz” kararı verilmesi için gereğini bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.