(Özer Akdemir / Evrensel – 11 Ocak 2017)

Munzur Vadisi’nin Dünya Kültür Mirası olması çabalarına Kültür Bakanlığı engeli.

Eşsiz bir bitki ve hayvan varlığına sahip olan Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Dünya Kültürel ve Doğal Mirası korumasına alınmasına dönük çabalar devam ediyor. Bir varlığın Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması, ilgili devletin onayını gerektirirken, ne yazık ki AKP hükümeti bakanlıkları Munzur’u korumakta hevesli görünmüyor. Tunceli Barosu, Munzur Vadisi’nin Dünya Kültür Mirası Listesi’ne sunulmasına dair yaptığı başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından reddedilmesi üzerine dava açtı.

SON ANADOLU PARSI’NIN YURDU

Dersim il merkezi ile Ovacık İlçesi sınırları içerisinde yer alan 42.000 hektarlık bir alan Bakanlar Kurulu tarafından 1971 yılında Munzur Vadisi Milli Parkı olarak ilan edilmişti. Bölgenin milli park olarak ilan edilmesinde akarsu kaynakları, endemik bitki ve hayvan türleri, yaban hayvan varlığı, tabiat özellikleri, tabiat güzellikleri gibi etkenler rol oynamıştı. Şu an bin 600 adet bitki türü tespit edilen Munzur’da bunlardan yüzde 18’i endemik tür olarak tescilli durumda. Ayrıca milli parkın içerisinde Çengel Boynuzlu Keçi, Bezuvar İsimli Dağ Keçisi, Ur Kekliği, Kırmızı Benekli Alabalık da endemik türlerden. Yine geçtiğimiz yıl gazetemiz Dersim Muhabiri Kemal Özer tarafından ölü bir yavrusu fotoğraflanan, yakın zamana kadar neslinin tükendiği değerlendirilen Anadolu Parsı’nın da Munzur Havzası’nda yaşadığı bilimsel olarak da kabul edildi.

kus

DOĞAL MİRAS

Flora ve fauna olarak eşsiz endemik türlere sahip olan Munzur Vadisi Milli Parkı doğanın tüm güzelliklerini cömertçe sunduğu bir yer aynı zamanda. Nesli tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yaşam alanı olan Munzur Milli Parkı tüm bu özellikleri ile uluslararası “Dünya Kültür Mirası Listesi”ne girmeyi çoktan hak eden bir bölge olarak değerlendiriliyor. Vadi, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin 2. maddesinde belirtilen “doğal miras” nitelikleri kriterlerine de uygun.

munzur_ic02

KÜLTÜR BAKANLIĞI TOPU TACA ATIYOR

Munzur Vadisi Milli Parkı’nın  ‘Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması bakımından Dünya Kültür Mirası Komitesi’ne sunulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan başvuru Bakanlıkça geçtiğimiz haftalarda reddedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı “alanın korunması ve değerlendirilmesi hususunda birincil derece sorumlu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır, (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)”  diye topu bu bakanlıklara attı. Tunceli Barosu Bakanlığın bu kararına karşı geçtiğimiz günlerde yürütmeyi durdurma davası açtı.

ksr

 

BAKANLIĞIN GÖREVİ BU DEĞİLSE NE?

Tunceli Barosu Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi kanalıyla Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine gönderdiği dilekçede, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararının yürütmesinin durdurulmasını istedi. Baro dilekçede şunları belirtti: “Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Dünya Kültür Mirası için gereken kriterlerin birden fazlasını karşılıyor. Ülkedeki kültürel, doğal mirası araştırmanın, geliştirmenin, korumanın, yaşatmanın, tanıtmanın ve  değerlendirmenin Anayasal bir yükümlülüğü vardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başvuruyu reddetmesi çeşitli yasalara aykırıdır. Kültürel, doğal mirası araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek görevi kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.”

munzur_ic05