(KOS Medya – 12 Ocak 2017)

Trakya Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda Trakya’nın 2015-2016 yaz-kış dönemi karşılaştırmalı hava kirliliği sonuçları açıklandı. Trakya’da özellikle sanayi ve kömür tüketiminin arttığı Keşan, Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Edirne ve Lüleburgaz gibi pek çok şehirde yılın büyük bölümünde hava kirlilik sınır değerlerinin aşıldığı tespit edildi.

Mert İnan’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, Trakya’da artan sanayi ve kömür tüketimine bağlı oluşan hava kirliliği bazı bölgelerde halk sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturmaya devam ediyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, araştırma görevlileri Dr. Aziz Altunok, Dr. İbrahim Gül ile Dr. Hasan Dedeler tarafından hazırlanan raporda Trakya’nın 2015-2016 yaz-kış dönemi karşılaştırmalı hava kirliliği sonuçları açıklandı. Edirne, Tekirdağ veKırklareli’ndeki kirlilik durumunu gözler önüne seren rapora göre Edirne’nin Keşan ilçesinde Dünya sağlık Örgütü’nün belirlediği hava kirliliğine maruz kalma değerleri, hem yaz, hem de kış dönemlerinde ortalamanın üzerine çıktı.

4 bin saat ölçüm

Keşan’da her iki mevsimde yapılan toplam 4 bin saatlik ölçümlerin büyük bölümünde kükürtdioksit, Partikül Madde 10 (PM10) ve Partükül Madde 2.5 (PM2.5) ile azot dioksit oranları olması gereken değerlerden yüksek tespit edildi. 4 bin saatlik ölçüm sonuçlarına göre Trakya’da havası kirli çıkan diğer yerler ise Çerkezköy, Marmara Ereğlisi ve Lüleburgaz olurken, Limanköy’ün havası ise temiz çıktı. İşte rapordan çıkan sonuçlara göre Trakya’da havası kirli kentlerin durumu:

– Kırklareli: Kırklareli merkezde, kükürtdioksit kirlilik oranı yaz döneminde toplam 18, kış döneminde ise 116 gün aşılırken, PM10 değerleri yazın 44 gün, kışın da toplam 143 gün aşıldı.

– Lüleburgaz: Lüleburgaz’da havadaki kükürdioksit oranı; yaz döneminde 50, kış döneminde 156 gün Dünya Sağlık Örgütü üst limitlerini aştı. PM10 kirliliği ise AB ve Dünya Sağlık Örgütü kriterleri dikkate alındığında; yaz döneminde 100, kış döneminde 143 gün sınır değerin üzerine çıktı.

– Edirne: Edirne’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı istasyonundan alınan kükürdioksit ölçüm sonuçlarına göre kirlilik değerleri yaz döneminde 169 gün, kış döneminde 136 gün sınır değerini aştı.

– Tekirdağ: Tekirdağ’da PM10 değerleri, yaz döneminde 120 gün, kış döneminde ise 129 gün sınır değerlerin üzerine çıktı. Yaz döneminde ölçüm yapılan 180 günün 176’sında günlük azot dioksit ortalamalarının, kış döneminde ise ölçüm yapılan toplam 177 günün 165’inde sınır değerin aşıldığı tespit edildi.

– Çerkezköy: Ölçümlere göre PM10 yaz döneminde 20 gün, kış döneminde ise 64 gün sınır değerlerin üstüne çıktı. Kükürtdioksit değeri ise yaz döneminde 30, kış döneminde 105 gün sınır değerlerin üzerinde tespit edildi.

Keşan neredeyse her gün kirli

Keşan’da kükürtdioksit kirliligi yaz döneminde ortalama 51 mikrogram metreküp olurken, kış döneminde ortalama 662 mikrogram metreküp seviyesine çıktı. Yazın 849 saat, kışın ise 3 bin 956 saat limit aşıldı. 24 saatlik ortalama kükürtdioksit değerine göre limiti aşan gün sayısı yaz döneminde 35, kış döneminde toplam 162 gün olarak ölçüldü.

Keşan’da PM 2.5 düzeyi yaz döneminde ortalama 30 mikrogram metreküp, kış döneminde ise 86.6 mikrogram metreküp olarak tespit edildi. PM 2.5 kirlilik oranları açısından yaz döneminde 2 bin 162 saat, kış döneminde ise 3 bin 249 saat sınır değerler aşıldı. Raporda neredeyse her gün kirlilik değerleri sınır seviyenin üzerinde yer aldı.