(Bülent Ayan / Edirne Hudut – 17 Ocak 2017)

Keşan Belediyesi’nin talebi üzerine 105 futbol sahası büyüklüğündeki 1’inci sınıf tarım arazisinin “Konut dışı kentsel alan” ve “Sanayi alanı” olarak amaç dışı kullanımının önüne açacak “Bakanlık Oluru’ TEMA Vakfı tarafından İdare Mahkemesi’ne açılan dava sonucu iptal edildi. TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi ve Edirne ili Toprak Koruma Kurulu Üyesi Şirin Çoğal, 100,57 hektar birinci sınıf mutlak tarım arazisinin amaç dışı kullanımının böylelikle önlendiğini açıkladı.

Keşan İlçesinde “Konut dışı kentsel alan” ve “Sanayi alanı” amaçlı olarak 105 futbol sahası büyüklüğündeki alanla ilgili aldığı amaç dışı kullanım kararı hakkındaki “Bakanlık Oluru’ TEMA Vakfı tarafından İdare Mahkemesi’ne açılan dava sonucu iptal edildi. TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi ve Edirne ili Toprak Koruma Kurulu Üyesi Şirin Çoğal, 100,57 hektar birinci sınıf mutlak tarım arazisinin amaç dışı kullanımının önlendiğini açıkladı. Çoğal, toprağın üretilmeyen tek kaynak olduğunu ve söz konusu tarım alanının amaç dışı kullanımının mahkeme kararıyla engellenerek, TEMA’nın mücadelesiyle insanlığa kazandırıldığını söyledi.

Keşan ilçesinde 100,57 hektar tarım arazisinin amaç dışı kullanımına yönelik karar mahkeme tarafından iptal edildi. Keşan Belediyesi’nin talebi üzerine Edirne İl Toprak Koruma Kurulu’nun  Keşan ilçesi sınırları içerisinde “konut dışı kentsel alan” ve “sanayi alanı” amaçlı olarak 100,57 ha’lık bir alan için aldığı amaç dışı kullanım  kararı hakkında verilen  Bakanlık Oluru’nun iptali için 01.03.2016 tarihinde dava açıldı.TEMA Vakfı’nın açtığı davanın sonucunda yaklaşık 105 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi kurtarıldı.

Tarımsal açıdan çok değerli olan kuru mutlak tarım arazisi ve özel ürün arazisi olarak tespit edilen arazinin amacı dışında kullanılması mahkeme tarafından uygun bulunmadı. Arazinin ‘konut dışı kentsel çalışma alanı’ ve ‘sanayi alanı’ amaçlı kullanılması talep ediliyordu. Ancak mahkeme, alternatif alan bulunabileceğini, söz konusu kullanımların üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığını ve arazide geri dönüşü mümkün olmayacak değişikliklere neden olacağını gerekçe göstererek iptal kararı verdi. Temmuz 2016’da gerçekleştirilen keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan raporda da bu doğrultuda görüş verilmişti.

TARIM ALANLARI KORUNMALI

Edirne’nin verimli tarım arazilerinin korunması için açılan dava ile ilgili olarak TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, “Alınan karar gıda güvenliği açısından önem taşıyor. Çünkü bu arazi mutlak tarım alanı ve özel ürün alanı niteliği taşıyor. tarımsal üretim gücü yüksek olması nedeniyle korunmaları gerekiyor. alan, tarımsal açıdan yöreye özgü bütün ürünlerin dönüşümlü olarak üretimine uygundur. Ayrıca fiziksel özellikleri açısından da tarıma elverişli olan arazide, eğim %5-6, toprak derinliği ise 60 cm ve üzerindedir. çoraklık, kirlilik, taşlılık gibi bir olumsuzluğun bulunmadığı arazi, eskiden beri tarım amaçlı kullanılmaktadır” dedi.

13 YILDA TARIM ARAZİLERİ %9 GERİLEDİ

“Türkiye’de tarım arazileri 2001 yılında 26,4 milyon hektar iken, 2014 yılında 24 milyon hektara geriledi” diyen TEMA Vakfı İl Temsilcisi Çoğal, 13 yılda 2,4 milyon hektar (tarım arazilerinin %9’u) tarım arazisinin kaybedildiğini hatırlattı. gıda güvenliği için verimli toprakların korunması konusunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

TEMA’DAN KEŞAN’DA TARIM ARAZİSİ KIYIMINA DAVA

Yaklaşık 105 hektar tarım arazisinin (105 adet futbol sahası büyüklüğünde) amaç dışı kullanımına yönelik bakanlık olur’unun iptali için TEMA Vakfı tarafından açılan davada 14 Temmuz 2016 tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı.

Daha önce davası açılan Trakya alt bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının tadil edilerek yeniden yapılması üzerine  planın kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 01.03.2016 tarihinde Danıştay’da dava açıldı.
100,57 hektarlık bir alan için aldığı amaç dışı kullanım  kararı hakkında verilen  ‘bakanlık oluru’nun iptali için 01.03.2016 tarihinde dava açıldı.