(Rıfat Doğan / Diken – 24 Ocak 2017)

Bilirkişi raporu, Taşyapı’nın Kadıköy Koşuyolu’nda inşa ettiği 76 metre yüksekliğindeki otel projesiyle ilgili imar planı değişikliğini kamu yararına uygun görmedi. Mahkeme, Avrasya Tüneli’ne komşu projenin ulaşım-etki değerlendirme sürecinin yapıldığı yönünde bir belgeye dava dosyasında rastlanılmadığını belirtti.

Koşuyolu’nda Karacaahmet Mezarlığı’nın yakında bulunan Darüşşafaka Cemiyeti’ne ait 12 bin metrekarelik araziye 600 odalı 76 metre yüksekliğinde otel yapan Taşyapı firmasına bilirkişi uzmanlarından itiraz geldi.

Darüşşafaka, daha önce araziye hastane yapmak için plan değişikliği talep etmiş ancak bu kabul edilmemiş; araziyi satın alan Taşyapı İBB Meclisi’nden gerekli değişiklik için onay almıştı.

Arazinin parsel büyüklüğü 12 bin metrekareyken yapılan imar planı tadilatıyla Taşyapı’ya 116 bin metrekare inşaat hakkı verildi. Plan tadilatına göre yerin altında 77 bin 500 metrekare yerin üstünde ise 42 bin metrekare inşaat yapılacak. 76 metre yüksekliğindeki otel, 600 odalı olacak. İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi tarafından atanan üç bilirkişi uzmanı imar değişikliğiyle ilgili hazırladıkları raporda birçok eksikliğin olduğunu tespit etti.

Projenin ulaşım-etki değerlendirmesi yok

30 sayfalık bilirkişi raporunda, Marmaray Geçiş Güzergahı Bölgesi’nde yer alan projenin konum olarak Marmaray Projesi Gebze-Haydarpaşa Sirkeci-Halkalı Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşaatı kapsamında yapılan tüp geçişinin çıkışına yakın olduğu belirtilerek “Alanla ilgili ayrıntılı ulaşım-etki değerlendirme sürecinin yapıldığı yönünde bir belgeye dava dosyasında rastlanılmamıştır” dendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görüşü yok

Uzmanlar ayrıca D100 kenarında bulunan ve plan değişikliği ile yapılaşma yoğunluğu artırılan projenin karayolu ve parsel komşuluğundaki ara yolların yoğunluğunu artıracağı yönünde kanaat oluştuğunu savundu.

Arsanın tüp geçiş alanı yakın komşuluğunda olmasını bir diğer olumsuz etken olarak nitelendiren üç bilirkişi, raporlarında, “Ayrıca D100 Karayolu cephesinde çekme mesafelerinin 10 metre olması bu yoğunlukta bir yola bu kadar yakın inşaat yapmanın sakıncalı olacağı göz ardı edilmemesi gereken bir diğer faktördür. Bu konu ile ilgili yetkili kurum olan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kurum görüşlerinin dava dosyasında olmadığı belirlenmiştir” ifadelerine yer verdi.

Jeolojik yapıyla ilgili bir rapor da yok

Raporda dikkat çeken bir uyarı da inşaat alanın jeolojik yapısıyla ilgili.

Uzmanlar keşif mahallinde yapılan gözlemler sonrasında yapılan hafriyat sonrasında tabanda zemin altı su seviyesine ulaşıldığı ve bunun pompa vasıtasıyla boşaltıldığının altını çizerek “İnşaat açısından büyük bir risk arz eden bu durumdaki bir alanda inşaat açısından yoğun yapılaşma kararı getiren söz konusu plan değişikliği için ayrıntılı jeolojik raporla değerlendirilmesi gerektiği böyle bir belgenin dava dosyasında bulunmadığı görülmemektedir” dedi.

‘Trafik yoğunluğu da artacak’

Raporda, ‘yeni planla yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı, donatı dengesi bozulduğu, getirilen donatılar ile trafik yoğunluğunun arttırıldığı dolaysıyla kamu yararı açısından uygun olmayan bir durumun ortaya çıktığı’ tespiti yapıldı.

Uzmanlar nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişikliklerin plan değişikliği yolu ile yapılmayacağına dikkat çekerek, “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz” uyarısında bulundu.

Arsayla ilgili yapılan değişikliğine ilişkin ayrıntılı raporun olmadığını belirten uzmanlar söz konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığını kaydetti.