(Diken / Foto: Nilgün Kösen – 2 Şubat 2017)

Ankara’daki Nallıhan Kuş Cenneti’ne 6 kilometre uzaklıkta termik santral kurulması planlanıyor.

Çevre ve şehircilik il müdürlüğü, Uluköy ile Karaköy köylerinin arasına Çayırhan-B adlı termik santralin kurulabilmesi için gerekli imar plan değişikliğini 6 Ocak’ta onayladı. Askıya çıkarılan karara 4 Şubat’a kadar itiraz edilebilecek.

Maliyeti yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen 720 megavatlık santrala ek olarak, bölgede lavvar (ocaktan çıkan madenlerin ilk işleme tabî tutulduğu tesis) ve kırma eleme tesisleri ile düzenli atık depolama alanı yapılacak.

Santral için gerekli kömür, çevredeki ocaklardan karşılanacak. Termik santralde yılda 3 milyon 850 bin ton linyit kömürü kullanılacak.

Santrala en yakın yerleşim yeri, 110 metre uzaklıktaki Uluköy. Komşu köyler Karaköy 1, Davutoğlan ise 3 kilometre uzaklıkta.

Yılda 1 milyon ton kül

Elektrik Üretim A.Ş. için Aktel Çevre Danışmanlık tarafından Eylül 2016’da hazırlanan ÇED raporuna göre santralde enerji üretimi amacıyla kömürün yakılması sonrasında yılda 1 milyon ton kül oluşacak.

‘Bölgeyi küle boğacak’

Ancak doğa savunucuları, termik santrala karşı çıkıyor.

Yurttaşların hazırladığı itiraz dilekçesinde, kömürün taşınmasından yakılmasına kadar geçen sürede oluşacak tozun, ÇED raporunda belirtildiği gibi 7,5 kilometrelik bir alandan fazlasını etkileyeceği ifade edildi.

Santralın bölgeyi ‘küle ve zararlı maddeye boğacağı’ndan bahsedilen dilekçede, “Plan değişikliği sadece 750 hektar alanı değil, 277 bin dekarlık bölgeyi değiştirecektir. Plan değişikliği sadece o alanın değil, bütün bölgeye ait tarım, sulak alan, mera gibi arazi niteliklerini geri dönüşü olmayan şekilde değiştirecektir” dendi.

Nallıhan Kuş Cenneti’ne zarar vereceği endişesi var

Santralın, doğal hayatı korumaya alınan bazı bölgelere zarar verebileceği endişesi de var.

Termik santrale en yakın ‘tabiat parkı’, yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tekkedağ. Bölgeye 2,3 kilometre uzaklıkta ise Nallıhan Kuş Cenneti’ni de barındıran Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bulunuyor.

Santrala tam olarak 6 kilometre uzaklıktaki Nallıhan Kuş Cenneti, İstanbul ve Çanakkale boğazları yönünden gelen kuşların göç yolu üzerinde. Bölge, ilkbahar ve sonbaharda göç eden kuşların beslenmesi, dinlenmesi, barınması ve bazı türlerin de üremesi için ‘uğrak bir yer.’

Nallıhan Kuş Cenneti, 1994 yılında ‘doğal koruma alanı’ ilan edildi, 2005 yılında ise ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ olarak korumaya alındı.

Santral için hazırlanan ÇED raporunda, projenin ‘söz konusu alan üzerinde herhangi bir olumsuz etkinin oluşmaması için mevzuat kapsamındaki gerekli olabilecek tüm tedbirler alınacağı’ savunuluyor.

Ancak bu, yurttaşları ikna etmekten uzak.

İtiraz dilekçesinde, bölgenin koruma statüsü hatırlatılarak şunlar kaydedildi: “Alan hem ‘Önemli Kuş Alanı’ hem de ‘Önemli Doğa Alanı’dır. Ayrıca korunması gereken sulak alanlar arasında yer almakta ve yine korunması gereken birçok türe ev sahipliği yapmaktadır. Açık bir şekilde proje bu bölgeyi tamamen etkilemekte olup, alanın ve ev sahipliği yaptığı türlerin korunması devletin yükümlülüğü altındadır.”

Santral bölgesine en yakın sulak alan, 1,5 kilometre mesafedeki Sarıyar Baraj Gölü.

‘İklim değişikliği hızlanacak’

Plan değişikliğinin ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olmadığı savunulan dilekçede, santralın iklim değişikliğini ‘geri dönülemez bir noktaya getireceği’ne de vurgu yapıldı.

Dilekçede, itirazlar şöyle dile getirildi: “Yönetmeliğe rağmen plan değişikliğine dair herhangi bir gerekçe ya da plan raporu sunulmamıştır. Dolayısıyla plan değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı olup olmadığı belli değildir. Açık bir şekilde iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya getirecektir. 4990 sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’da ‘seragazı birikimlerini durdurmayı başarmak ve gerekli önlemleri almak’ konusu açıkça ifade edilmiştir. Proje ile hem kömür çıkartılarak, hem de yakılarak iklim değişikliği hızlanacaktır.”