(KOS Medya – 6 Şubat 2017)

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluşuyla krize doğru sürüklenen sektörün rahat bir nefes alacağını ifade etti. TMB’nin Ocak 2017 İnşaat Sektörü Analizi raporunda Varlık Fonu kuruluşunun sektor için altyapı yatırımlarını destekleyecek çok önemli bir hamle olduğu ifade edildi. Bununla beraber TMB, inşaat sektöründeki esas sorunun kur ve siyasi belirsizlikten kaynaklandığını da kaydetti.

Sorun yüksek kur ve siyasi belirsizlik  

Diğer sermaye kuruluşları gibi yılın ilk yarısında görülecek duraklama sonrası ikinci yarısında sektörün canlanacağını ifade eden TMB, yurt içindeki artan şiddet sarmalının ve yüksek dolar fiyatının sektördeki duraklamanın temel sebebi olduğunu düşünüyor: “Türkiye ekonomisi için özellikle yılın ilk yarısının gerek dışsal, gerek içsel risk unsurlarıyla büyük oranda dalgalı olacağı değerlendirilmektedir. Jeopolitik risklerin yurt genelinde artan terör olayları ile güvenlik riskine dönüşmüş olması ve hali hazırda karışık olan siyasi ajanda ve hızlı değer kaybını sürdüren Türk Lirası gibi faktörlerin, özellikle yılın ilk çeyreğinde ekonomik görünümü daha da bozabileceği öngörülmektedir”. 

Faizlerin düşüşü ve Varlık Fonu methiyesi

Raporda sıklıkla kurdaki yükselişin hem ekonomiye hem de inşaat sektörüne büyük zarar verdiği belirtilirken, hükümetin baskısıyla faizlerin düşmesinin sektörü rahatlattığı da ortaya koyuluyor. : ‘Konut segmentinde geçtiğimiz dönem içerisinde Emlak Konut GYO ve GYODER’in gayrimenkul sektörüne hız kazandırmak üzere başlattıkları kampanyalar ve hükümetin çağrısıyla bankalar tarafından yapılan faiz indirimleri sonrasında, konut satışlarında belirgin artış gözlenmiş ve 2016 yılının toplamında konut satışları, geçen yıldaki düzeyinin %4 üzerine çıkarak rekor kırmıştır. Bu süreçte ipotekli konut satışları da bankaların faiz indirmeleri sonucu ivme kazanmış, Aralık ayında ipotekli konut satışları yıllık bazda %21.8 oranında artış göstermiştir.’

Faiz oranının düşük seyretmesinin yanında Türkiye Varlık Fonunun oluşturulmasının, özellikle mega projelerin içine düştüğü finans sorunlarını çözme yolunda da önemli bir katkısı olacağı kaydediliyor: ‘Uzun soluklu perspektif açısından, Ulusal Varlık Fonu kurulması kararının da bunca olumsuzluğa karşın ilerleyen yıllarda yeni ve olumlu bir hikaye yaratma potansiyeli olduğu çeşitli ekonomistlerce dile getirilmektedir. Etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir rota çizilip uygulanması halinde, ekonominin büyüme performansı ve finansal sistemin direnci dışında altyapı yatırımlarını ve inşaat sektörünü desteklemek adına da Türkiye Varlık Fonu’nun son derece memnuniyet verici sonuçlar yaratabileceği değerlendirilmektedir.’

Kısacası AKP iktidarının harcı inşaat sektörü, Türkiye Varlık Fonunun kendine hizmet etmesini heyecanla bekliyor.