(Murat Sevgi / Olay Aktif – 17 Ocak 2017)

Geçen sene, Çorlu’nun “Tarihi Asker Hastanesi” binası ile ilgili bilgileri araştırırken, 1930’larda Karatepe ile ilçe merkezi arasına inşa edilmiş bir raylı sistemin varlığı ile ilgili bilgiler toplamıştım. Bu raylı sistemin amacı Karatepe’den çıkarılacak taşların Çorlu’ya taşınması idi.

Karatepe’nin kara taşları Asker Hastanesi’nin bahçe duvarlarında Eski Çorlu Lisesi’nin bahçe duvarlarında da kullanılmış. günümüzde Eski Çorlu Lisesi’nin Omurtak Caddesi cephesi yıkılmış ve yerine beton duvar yapılmış ama şehir stadına bakan cephesinde 40-45 metre duvar halen duruyor.

İşte bu taşları büyük miktarda taşınması için üzerinde madenci vagonları bulunan 4.5 km uzunluğundaki hattın bir ucu şu anda Atatürk Bulvarı’nın üzerinde bir noktaya ulaşıyordu. Diğer ucu ise Karatepe’de şu anda çalılarla kaplı bir yamaçtan aşağı iniyordu. 80 yıllık raylar, demir bağlantı elemanları ve fırınlanmış kayın palakslardan geriye iz kalıp kalmadığını ise başka bir yazıda anlatacağım.

Dekovil denen bu kısa mesafeli tren hikayesinin biraz daha uzununu günümüzde de birileri planlıyor. Kim bunlar?

TREN GELİR HOŞ MU GELİR?

Bir süre önce, limanlarıyla ünlü Marmara Ereğlisi ilçesinden başlayıp bazı fabrikalara kadar ulaşması planlanan bir dekovil projesi daha gündeme geldi. Peki bu dekovil hattından da taş mı taşınacak? Hayır! Bu seferki hattın amacı KÖMÜR taşımak!

Marmara Ereğlisi’nden başlayıp Çorlu ilçesinin güneyinden geçerek Ergene ilçesinin Ulaş mahallesine kadar ulaşacak bu hattın ne amaçla kurulacağını tahmin etmişsinizdir.

Ergene ilçesinin Ulaş, Misinli mahalleleri ve Lüleburgaz ilçesinin Büyük Karıştıran beldesinde kurulması ile ilgili çalışmaları aylardır duyurduğumuz üç tane termik santral var. Bu santrallerin toplam kömür tüketiminin üç milyon ton olacağı ve bu miktarda kömürün mevcut yollardan taşınamayacağını defalarca yazmıştım. Otoyollar yetmezse demiryolu döşeriz diyen kafanın devlet politikası olması için dua etmeyen çevreci yoktur! Ama bu seferki tren hattı kısa mesafeli ve ciğerimizi yakmaya hazırlanan santraller için kömür taşımak üzere planlanıyor.

YERLİ KÖMÜR:

Çerkezköy ve Vize ilçelerinde yapılmak istenen termik santraller için söylemlerini ciddi bir propaganda kampanyasına dönüştürenler ısrarla 600-700Kcall/kg enerji veren yerli kömür dese de CED raporlarında yazan İTHAL KÖMÜR kaynaklarını ve limanlar ile termik santraller arasındaki malzeme nakil projelerini öğrendikçe reklam programlarındaki ‘yerli’ söylemin pek de doğru olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.

TERMİK SANTRALLERE HAYIR!

Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanıp Kasım ayı ortasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıkarılan Trakya 1/100.000’li Çevre Düzeni Planı (ÇDP) ve 1/25.000 plan değişikliği ile Vize(Kırklareli), Çerkezköy (Tekirdağ) ve Silivri (İstanbul) ilçelerinde oluşturulmak istenen “Enerji Üretim Alanı” ve termik santral projeleri iyi planlanmadan yapılan girişimlerdir.

Aynı Trakya ÇDP kapsamında ‘tarım havzası’ ve ‘su havzası’ olarak belirtilen bir bölgede bu tür bir tesisin kurulması bugüne kadar sıvı ve katı atıklarla büyük zarar verilen bölgeye telafisi mümkün olmayan, geri dönülemez tahribatlara neden olur.

2000 civarında sanayi tesisi ile 50 yıllık geçmişinde giderek kirlenen Trakya toprakları zamanın Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında ilan edilen Şafak Harekatı ile kurtarma çalışmasına başlanmıştı. Çok yüksek bedellerle planlanan bu yatırımlar halen devam ederken, bu sefer hava kirliliğine tartışmasız olumsuz etkileri olacak bir çalışmanın aynı yerde başlatılıyor olması kaygı verici.

Ayrıca söz konusu planlarda ‘yasaklı’ olduğu açıkça ilan edilen 18 iş kolundan biri olan “Kömürden Enerji Üretimi” seçeneğinin yasaklar listesinden çıkarılmak isteniyor. Bu madde yasaklar listesinden çıkarılırsa, Trakya ÇDP’nın geçerli olduğu bölgenin tümünde kömür kullanan termik santral projelerin önü açılmış olacak. Bugüne kadar yapılmak istendiği halde bu maddeye dayanarak yapımına izin verilmeyen, durdurulan termik santral projeleri ile bundan sonra projelendirilecek bütün termik santral projeleri için Trakya’da hiç bir engel kalmamış olacak!

Mevcut sorunlarına ve kirletici etkilere maruz kalmış haline rağmen, Trakya; %3’lük büyüklüğü ile, Türkiye tarımının %20’sini sağlayan önemli bir tarım ve hayvancılık merkezidir.

Ülkemizde tüketilen gıdanın her beş lokmasından biri Trakya topraklarında üretilmektedir.

Enerji stratejisi; sadece sanayi ve evsel tüketimler düşünülerek geliştirilecek bir strateji değildir. Sürdürülebilirlik kriterinin gözden kaçırılmaması gerekir. Tarım, hayvancılık, kentleşme, yaşam alanları ve çevre kirliliği de değerlendirilmelidir.Günümüzde işletilmekte olan termik santrallerin çevrelerine ölüm kustuğu gerçeğini bir tarafa atarak, termik santral teknolojisinin çevre baca gazları ile, kül, lojistik ihtiyaçları ve işletme sürecinde ortaya çıkacak diğer atıkları ile temiz bir teknoloji olduğunu iddia etmek abesle iştigaldir.

Bu koşullar altında, termik santrallerin vereceği zarar sağlayacağı avantajlardan çok daha büyüktür.

Hep sevgiyle kalın.