(KOS Medya – 24 Şubat 2017)

Yalçın Bayer Hürriyet Gazetesi’nde yer alan bugünkü köşesinde Trakya’yı ve nefes kaynağı Kuzey Ormanları’nı zehire boğacak olan termik santralleri yazdı. Yazıda yer alan bölüm şöyle;

Trakya toprağı kazan dairesi, Marmara foseptik çukuruna dönüşüyor

Delik deşik bir coğrafya

Trakya’yı, nefes kaynağı Kuzey Ormanları’nı talan projeleri devam ediyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda Vize’ye ve Silivri–Çerkezköy arasına iki kömürlü termik santral projesi açıklanmıştı. Bu projelere karşı ise yaşam savunucuları termik santrallara karşı itirazlarda bulunmuş, bölgenin suyunu, toprağını, havasını kirletecek, bölgeyi yaşanmaz hale getirecek termik santrallara karşı örgütlenmeye başlamışlardı. Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu’nun Silivri–Çerkezköy arasına termik santral için 23 Ocak’ta aldığı bazı taşınmazların acele kamulaştırma kararları yayımlandı.

Kararlarda Trakya’daki termik santral projeleri için acele kamulaştırma kararlarının yanı sıra Adıyaman, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Tokat ve Yozgat’ta tesis edilecek termik, hidroelektrik ve rüzgâr enerji santrallarının yapımı için bazı ilçe ve mahallelerdeki taşınmazların kamulaştırılması da yayımlandı.

Yerin altını da üstünü de kirletiyoruz, yok ediyoruz… Yapılan planlarla Trakya toprakları kazan dairesi, Marmara denizi fosseptik çukuru olma yolunda hızla ilerliyor.

Hiçbir ülke kendi coğrafyasına bu kadar tahribat yapamaz!”