Okuma süresi: 2 dakika

(Saray Gazetesi – 2 Mart 2017)

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi sınırları içerisinde kömüre dayalı termik santralin inşası amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararının Resmi Gazete ’de yayınlaması ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Karara tepki gösteren Başkan Albayrak, “Geleceğimizi, toprağımızı, nefesimizi en önemlisi de çocuklarımızın hayatını olumsuz yönde etkileyecek olan termik santralin yapılması doğru bir uygulama olarak görmemekteyiz. Doğasıyla, toprağıyla ve suyuyla kusursuz olan Çerkezköy’ümüzün, Tekirdağ’ımızın, Trakya’mızın yok olmasına göz yummayacağız” dedi.

“TERMİK SANTRALLERİN BÜYÜK RİSK OLUŞTURDUĞUNU TRAKYA HALKI OLARAK HAYKIRDIK”
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy’de kurulması planlanan kömürlü termik santralin inşası amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararına tepki gösterdi. Başkan Albayrak, “Bilindiği üzere 27.10.2016 tarihinde, Marmara Bölgesi’ndeki verimli toprakların önemli bir kısmını oluşturan ve yer altı suyu kaynakları bakımından oldukça zengin olan Tekirdağ İlimizin Çerkezköy İlçesi sınırları içerisinde kurulacak ve halk sağlığını tehdit edecek olan termik santrale ilişkin çevre düzeni değişiklikleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştı.  Termik santrallerin yolunu açan bu değişiklik ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli yerlere itirazımızı yaparak,  termik santrallerin büyük bir risk oluşturduğunu daha önce çeşitli platformlarda Trakya halkı olarak haykırdık.”

KARARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR
Albayrak , “Bugün, 23.01.2017 tarihinde Resmi Gazete ’de alınan acele kamulaştırma kararı ile ilgili olarak büyük bir endişe ve üzüntü içerisindeyiz. Çerkezköy ve Silivri ilçelerimizde yapılması planlanan termik santralin kapladığı alanın 10 bin metrekarenin üzerinde olması bu endişemizi bir kat daha artırmaktadır. Daha önce yapılan planlarda “çevre kirleticiliği yüksek olan ve çevresel tahribe neden olan tesis” olarak kabul edilen ve yapımı yasak olan kömüre dayalı termik santrallerin yapılma kararının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir”.

“BÖLGEMİZİN TERMİK SANTRAL İLE YOK EDİLMESİNE MÜSAADE EDEMEYİZ”
“Dünyanın giderek terk ettiği, kömürlü termik santrallerin ülkemizde yeniden gündeme getirilmesi büyük bir hatadır. Santrallerin bacalarından çıkan kömür tozları ve baca gazları insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit etmektedir. Dünyanın giderek kuraklıkla karşı karşıya kaldığı bu günlerde, yer altı kaynakları bakımından cevher niteliği taşıyan bölgemizin yapılması planlanan kömüre dayalı termik santral ile yok edilmesine müsaade edemeyiz”.

“ÇERKEZKÖY’ÜMÜZÜN YOK OLMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ”
Kömüre dayalı çalışan termik santraller bulunduğu alanları her anlamda katleden tesisler olmakla birlikte, bölgeye, doğaya ve yeraltı sularına da telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir. Tarımsal verim kaybı, bitki türlerinin yok olması, iklim değişikliği, sera gaz oluşumu, yüzlerce kilometreye yayılabilen asit yağmurları bölge için kaçınılmaz bir son olacaktır. Geleceğimizi, toprağımızı, nefesimizi en önemlisi de çocuklarımızın hayatını olumsuz yönde etkileyecek olan termik santralin yapılması doğru bir uygulama olarak görmemekteyiz. Doğasıyla, toprağıyla ve suyuyla kusursuz olan Çerkezköy’ümüzün, Tekirdağ’ımızın, Trakya’mızın yok olmasına göz yummayacağız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızı, ilimizi,  bölgemizi ve ülkemizin geleceğini etkileyecek olan kararın tekrar gözden geçirilmesini istiyor, geri dönüşü olmayacak sonuçların yaşanmadan önüne geçilmesini temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.