(BirGün – 07 Mart 2017)

Çin’in açıkladığı yeni bir rapora göre 2016 yılında ülkede kömür tüketimi yüzde 4,7 oranında düştü. 2014 yılında girdiği düşüş seyrini devam ettiren kömür tüketiminin kısa vadede artması beklenmiyor.

Çin Resmi Istatistik Kurumu’nun açıkladığı yeni ‘2016 Ekonomik ve Sosyal Kalkınma İstatistik Bildirisi’ne göre Çin’de kömür tüketimi beklenenden hızlı bir bir biçimde düşmeye devam ediyor. Kömüre yüksek bağımlılığı ile bilinen Çin’de son iki yıldır kömür tüketiminde düşüş gözlemlenmişti. Bu yeni veri ile beraber Çin’de kömür tüketiminin 3 yıldır üst üste düşmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Çin’de ardı ardına iki yıl düşen kömür tüketiminin, 2016 yılında da yüzde 4.7 oranında düşmeye devam etmesi ekolojistler tarafından olumlu karşılandı. Kömür tüketimindeki düşüş 2014 yılından beri yaşanan en büyük yıllık düşüşü (2014’te yüzde -2.9 ve 2015’te yüzde -3.7) teşkil ediyor.

Güneş ve rüzgâr sektörü ise büyük hızlarla büyümeye devam etti; güneş enerjisi kurulu gücü 2016’da yüzde 81.6 artarak 77GW’a ve rüzgâr kurulu gücü yüzde 13.2 artarak 149 GW’a ulaştı.

cin-in-komur-tuketiminde-azalma-254175-5

Enerji israfı
Ancak, yenilenebilir elektriğin şebekeye ulaşmasının önündeki problemlerin devam ediyor olması sebebiyle, yenilenebilir santralların üretiminden kesinti oranı hâlâ yüksek. Geçen yıl Çin’de, rüzgâr ve güneşe dayalı 57.1 TW/saat enerji ziyan edildi ve bu rakam Danimarka ve İrlanda’nın 2015 yılı toplam üretimine eşit.

İstatistik verileri, Çin’in düşük karbonlu bir ekonomiye geçerek devam ettirdiği enerji değişimine ve bu yolda ilerlemesi için ortadan kaldırması gereken engellerine dair karışık bir tablo çiziyor.

En büyük yıllık düşüş
Kömürün Çin enerji karmasındaki payı, 2015’te yüzde 64’ten 2016’da yüzde 62’ye inerek, düşüşünü devam ettiriyor. Tedarik tarafındaysa, Çin 2016 yılında 2015’ten yüzde 9 daha az kömür üretti ve toplam kömür üretimi 3.41 milyar tona düştü.

Veriler, uzmanlar ve Çin resmi yetkililerinin Çin’deki kömür tüketimin muhtemelen 2014 yılı civarında zirve yaptığı çıkarımını destekliyor. Veriler, 2014 yılından bu yana yaşanan yıllık kömür tüketimindeki en büyük düşüşüne işaret etmekte ancak, Çin ekonomisini enerji yoğun ağır endüstrilere duyulan talebin artmasına yol açan altyapı yatırımları ile canlandırmaya devam ettiği takdirde, kömür talebinde yeniden bir yükseliş olacağına dair pek de gerçekçi olmayan spekülasyonlar ise devam ediyor.

***

cin-in-komur-tuketiminde-azalma-254180-1

Ülkemiz çevresel sınavdan geçiyor

Çin Başbakanı Li Keqiang, yıllık kongrede alınacak bir dizi önlemle, hava kirliliğiyle olan savaşlarını kuvvetlendireceklerini açıkladı ve “Hava tekrar mavi olacak” dedi.
Her yıl bir milyon erken ölüme neden olan ve artık Çin ile özdeşleşen hava kirliliğine karşı verilen mücadelenin gücünü artırmaya karar veren Çin Başbakanı Li, ülkenin ciddi bir çevresel sınav verdiğini ve Çin vatandaşlarının rahatlamaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Li’nin alınacağını söylediği önlemler arasında kömür tüketimini azaltmak, kömürle çalışan termik santralları geliştirmek, motorlu taşıtlarda karbon emisyonunu düşürmek, temiz enerji kaynaklarına yönelmek ve hava kirliliği ve bilimum çevresel suçu görmezden gelen devlet yetkililerini cezalandırmak bulunuyor. Başbakan Li hava kirliliğinin önümüzdeki yıl içinde ciddi ölçüde azalacağını söyledi ancak bir hedef koymadı.

Çin Komünist Partisi’nden Zhang Bawu, Çin’in hava kirliliği ile mücadelesinin hükümetin çabaları ve yapılması planlanan dünyanın en büyük güneş enerjisi tarlasının da katkılarıyla mümkün olan kısa zamanda biteceğini söyledi.

***

‘Yeniden yükseliş beklenmiyor’

Çin’de kömür tüketiminin yeniden yükselişe geçme ihtimali var mı?

» Xu Zhaoyuan, Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi, Endüstriyel Ekonomi Departmanı, Araştırma Bölümü Başkanı: “Kömür tüketiminin önümüzdeki birkaç yıl içinde yeniden yükselişe geçeceğini sanmıyorum, hatta durağan bir noktada kalacaktır, yani sabit kalacak ya da yavaşça düşecektir. Bunun nedeni enerji yoğun endüstrilere yapılan yatırımların büyük oranda azalıyor olması ve yeniden artma ihtimalinin az olması. Ve özellikle de Çin ekonomisi bir ‘yeni normal’ döneme – toplam enerji talebinin yeniden artması muhtemel olmayan ölçülü bir büyüme dönemine- girdiği için. Bunun haricinde, önümüzdeki yıllarda temiz enerji hızla büyümeye devam edecek ve kaynak ve çevresel kısıtlamalardan dolayı enerji yoğun endüstriler küçülmeye devam edecek.”

» LIN Boqiang, Xiamen Üniversitesi, Çin Enerji Politikaları Çalışmaları Enstitüsü Dekanı: “Çin’de kömür tüketimi hâlâ ekonomik büyüme ile doğru ilişkili. 2016’da Çin kömür tüketimindeki düşüş, ekonomik yapıdaki değişiklik ve temiz enerjideki artışın bir sonucuydu. Her hâlükârda, Çin’in enerji sistemi karbonsuzlaşmaya devam edecek ve kömürün Çin enerji karmasındaki payı küçülmeye devam edecek.”

***

Yenilenebilir enerji güçlü ama yolunda engeller var

2016 yılında, Çin dünyanın en çok rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücünü devreye sokan ülkesi oldu. 2016’da güneş kurulu gücü yüzde 81.6 artarak 77GW’a ve rüzgâr kurulu gücü yüzde 13.2 artarak 149 GW’a ulaştı.

Üretimden kesinti (curtailment) rüzgâr ve güneş enerjisi sektörü için zorlu bir konu olmaya devam ediyor. Ulusal Enerji İdaresi’nin yayımladığı verilere göre, ulusal rüzgâr enerjisi üretimden kesinti oranı 2015’de yüzde 15’ten 2016’da yüzde 17’ye çıktı, yani 2016’da rüzgâr enerjisiyle üretilen elektriğin yüzde 17’si şebekeye entegre edilmedi ve kullanılmadı. Bir karşılaştırma yapılırsa, örneğin Danimarka gibi ülkeler rüzgâr enerjisiyle üretilen elektriğin neredeyse tümünü şebekeye entegre ediyor.
Greenpeace’in yaptığı yeni bir araştırmaya göre, Çin’in 2016 yılında boşa giden rüzgâr enerjisi İspanya’nın 2015’te rüzgârdan ürettiği toplam elektrik miktarına eşit. 2016’da meydana gelen üretimden kesinti, Çin rüzgâr enerjisi şirketlerine 3.5 milyar ABD dolarına mal oldu.