(KOS Medya / 6 Mart 2017)

Trakya bölgesine yapılmak istenen termik santral projeleri, meslek odaları tarafından yargıya taşındı. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul şubeleri, Trakya’nın orman ve doğa bütünlüğünü katledecek projelere karşı dava açtı.

Dava, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ illerini ve Ergene alt havzasını kapsıyor. Davanın konusunda, kömürlü termik santrallerin, verimli tarım toprakları ve orman alanının yok edeceği ve Çevre Kanunu’na aykırı olduğu belirtiliyor. Ayrıca Trakya’ya santral projelerinin üst ölçekli ana plan kararlarına, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararı ve güvenliğine aykırı olması vurgulanıyor.

Kömürlü termik santraller, Trakya’da bulunan mutlak tarım arazilerini yok ederek ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyecek. Ayrıca bu projeler, Türkiye’nin de imzacısı olduğu birçok uluslararası çevre anlaşmasına aykırılık içeriyor.

Şehir Plancıları Odası yönetim kurulu üyesi Ayşe Yıkıcı konuyla ilgili şöyle konuştu: “Silivri ve Trakya’da termik santral yapılması amacıyla askıya çıkarılan bu planların Kuzey Ormanları’na vereceği zarar son derece büyüktür. Son yıllarda benimsenen enerji politikaları düşünüldüğünde ilk gözden çıkarılan alanlar her zaman orman alanları oluyor. Ormanlarımız, tarım alanlarımız bizlerin geleceğidir. Trakya’nin tamamında termik santralin doğal ve yabanı yasama, su rezervlerine, orman alanlarına vereceği zarar mahkeme kararları ile de tescillenmiş durumdadır.”

Trakya’da halk termik santrallere karşı bir çok eylem yapmıştı.

Konuyla ilgili haberler için:

İstanbul / Tekirdağ’a termik santral için acele kamulaştırma yayımlandı!

TRAKYA’YA TERMİK SANTRAL İS-TE-Mİ-YO-RUZ!

Trakya’da termik santral tepkisi giderek artıyor

Silivri Çevre Derneği ve Kuzey Ormanları Savunması, termik santral projesinin durdurulması için ‘Acil Eylem Planı’ oluşturdu