(Rıfat Doğan / Diken – 11 Mart 2017)

3’üncü köprünün karayolu ulaşımını sağlayacak Kuzey Marmara Otoyolu’nun Şile bağlantısı için plan değişikliği askıya çıktı. Otoyol için seçilen güzergah ise 1’inci derece doğal SİT ve ormanlık alan.

sile-2

Kuzey Ormanları’nda yüz binlerce ağacın kesilmesi ve doğanın geri dönülmez biçimde tahrip edilmesine neden olan 3’üncü köprünün bağlantı yolu Kuzey Marmara Otoyolu için plan değişikliği yapıldı.

Söz konusu ‘Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli-Şile (Kömürlük) bağlantı yoluna ilişkin Bozhane, Göllü, Kılıçlı, İshaklı Köyleri 1/5 bin Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’ değişikliği 9 Mart’ta askıya çıktı.

1’inci derece doğal sit ve ormanlık alan

sile

Değişikliğin etkilediği alanlar arasında 1’inci derece doğal SİT alanı bulunurken, plan değişikliği yapılan bölgenin tamamı ormanlık alan.

Bunun yanında SİT alanı dışında plan değişikliği için düşünülen yerler arasında Avcıkoru Tabiat Parkı da yer alıyor.

Plan raporunda alanın özelliğine ilişkin şöyle dendi: “Planlama çalışmasının yapıldığı alan, günümüz itibari ile Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yollarına ait projelendirme çalışmalarının devam ettiği ve çevresi tamamen ormanlık alanlarla kaplı bir bölge içinde kalmaktadır.

Planlama alanının içinde bulunduğu kesim İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.11.1995 tarih ve 7755 sayılı kararı ile tespit ve ilan edilen ve İstanbul 3 no’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 05.06.1996 tarih ve 8284 sayılı kararı ve karar eki olan 1/25.000 ölçekli sit derecelendirme paftalarına göre, İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanları Kapsamında 1. Derece Doğal Sit Alanı bulunmaktadır.

Bununla birlikte planlama alanına yakın Kuzey Marmara Otoyolu Şile Bağlantı yolunun devamı Avcıkoru Tabiat Parkı içerisinden geçmektedir. Bu tabiat parkı ismini yakınında bulunan köyden almıştır. Yaklaşık 649 hektarlık* bir alana sahiptir.”

* Yaklaşık 520 futbol sahası