(Özer Akdemir / Evrensel – 8 Mayıs 2017)

İDÇ Termik Santralinin 2. ünitesi bilirkişi keşfi yapıldı. Yaşam savunucuları ‘Biz kazanıyoruz onlar önümüze getiriyor’ diyerek tepki gösterdi.

İzmir Aliağa yakınlarında yaklaşık üç yıldır faaliyetini sürdüren İzdemir Termik Santralinin ikinci ünitesine karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. 27 yıl önce termik santral projesini kararlı bir direnişle püskürten yöre insanı şimdi bölgede yapımı süren ya da hali hazırda bacası tüten birden fazla termik santrale karşı mücadele etmek zorunda. Mücadele daha çok açılan davalar üzerinden yürütülürken, devam eden bu davalar santrallerin çalışmasının önünde herhangi bir engel teşkil etmiyor. Öyle ki davaların kazanılmış olması bile santrallerin çalışmasını durdurmaya yetmiyor!

BİRÇOK KURUM VE YURTTAŞ DAVACI

Bugün gerçekleştirilen bilirkişi keşfine Foça, Aliağa ve Yeni Foça’dan yaşam savunucuları da termik santrale karşı yasal haklarını savunan döviz ve pankartlarla katıldılar. Termik santrale karşı TMMOB’a bağlı bazı odalar, Kıyı Ege Belediyeler Birliği, İzmir Barosu, Ekoloji Kolektifi, Foça Belediyesi, EGEÇEP ve bireysel olarak katılan yurttaşlar tarafından dava açılmıştı. Davanın bilirkişi keşfinde EGEÇEP vekili Av. Arif Ali Cangı bilirkişilerden, termik santralden çıkan atıkların incelenmesini, atık depolama alanının ve Kyme Antik Kentinin gezip görülmesini, deniz suyu kullanımı ve deşarjı ile ilgili inceleme yapılmasını , yakılan kömür ve petrokokun çevresel etkilerinin araştırılmasını istedi.

TOPLAM ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İSTENDİ

Ege Belediyeler Birliği, İzmir Barosu, Foça Belediyesi Avukatı Enis Dinçeroğlu ise her iki termik santralin etkisinin birlikte değerlendirilmesinin yanı sıra termik santralin yer seçiminin uygunluğu, köylerdeki vatandaşların sağlığı, kültür varlıklarına etkisi. zeytinciliğe ve hava kirliliğine etkileri gibi konuların hazırlanacak bilirkişi raporunda değerlendirilmesini talep etti. Ekoloji Kolektifi vekili Av. Hande Atay da termik santralin kümülatif etki değerlendirilmesinin yapılmasını, yakılacak kömürün bile analizinin olmadığı, kül depolama alanının bulunmadığı ve arkeolojik SİT alanı ile ilgili değerlendirmenin parsel bazında yapılmasının hukuksuz olduğu gibi konulara vurgu yaptı. Keza Şehir Plancıları Odası Avukatı Ali Bor da değerlendirmelerin parsel bazında değil bölgesel bazda yapılmasının şehircilik ilkeleri gereği olduğunu dile getirdi.

aliağa izdemir2

PLAN TAAHHÜDÜ VAR

İzdemir Şirketi vekili ise alanın 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planında termik santar alanı olarak gösterildiği, diğer ölçeklerde de bu planın yapılması ile ilgili taahhüt olduğunu söyledi. Keşifte bilirkişi heyetinden termik santral projesinin çevresel etkilerinin neler olduğu, ÇED raporunun yeterli ve uygun olup olmadığı, ÇED raporunda tesisin zeytin alanları, su kaynakları, tarım arazileri, arkeolojik alanlar, yerleşim yerleri ile ilgili değerlendirmelerin doğruluğu gibi konulara açıklık getirmeleri istendi. Mahkeme heyeti bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için 30 gün süre verdi.

DAVAYI KAZANIYORUZ AMA UYGULAMIYORLAR

EGEÇEP Avukatı Arif Ali Cangı keşifle ilgili yaptığı açıklamada “Aslında Aliağa’da termik santral davasını kazandık, önce 27 yıl önce o muhteşem halk hareketinin ardından ve geçtiğimiz aylarda mahkemelerden kararlar aldık. Ancak davalar devam ederken santralin inşaatı tamamlandı 3 yıldır kanunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şimdi kanunsuz çalışan santrale eklenmek istenen ikinci ünitenin davası ile uğraşıyoruz. 27 yıl önce Konak’tan Gencelli’ye el ele kazanılan davayı yeniden yeniden önümüze getiriyorlar. Bu davayı da kazanacağız. Davayı kazanmaktan çok kazanılanı uygulayabilmek sorun olarak karşımızda duruyor” dedi.