(Birgün – 19 Mayıs 2017)

CHP Parti Meclisi üyesi ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Balıkesir’in Balya ilçesindeki yolların belediye tarafından kurşun, kadmiyum, ve arsenik maddeyle kaplanmasını meclis gündemine taşıdı.

Balya’da yapılan yol çalışmaları sırasında yollar 1930’lardan bu yana ilçede bekletilen ağır metal içerikli atıklarla kaplatılmıştı.

Tüm konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye soru önergesi verdi. Önergede şu sorular yer aldı:

1- Balya Belediyesi tarafından sokaklara serilen malzeme hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bilgisi var mıdır?

2- Kurşun ve Çinko Atıklarının çevreye ve insan sağlığına etkileri nelerdir? Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışmanız var mıdır?

3- Balya’da bulunan maden atık sahasında “Kurşun, Çinko Arsenik ve Kadmiyum gibi maddelerin zehirli kanserojen ağır metal içerikleri nedeniyle ‘tehlikeli ve zararlı’ olduğu ve miktarının bir milyon metreküp olduğu “ Bakanlığınızca belirtildiği doğru mudur? Eğer doğru ise neden gerekli önlemleri almıyorsunuz. İnsan sağlığını tehlikeye atarak suç işlemiyor musunuz?

4- Sağlık Bakanlığı’na bu konuda bilgi verilmiş midir? Halk Sağlığını korumakla tüm kamu kurumları yükümlü değil midir? Halk sağlığını neden korumuyorsunuz?

5- Balya ilçemizde son 6 ayda hasta sayısında bir artık olmuş mudur? Sağlık Bakanlığının bu konuda Bakanlığınıza vermiş olduğu bir bilge var mıdır bunlar nelerdir?

6- Balya Belediyesi ile ilgili bir işlem yapacak mısınız? Bu ne gibi bir işlem olacaktır. Halk sağlığı ile oynadığı için idari soruşturma dışında adli soruşturma için ihbarda bulunacak mısınız?

İlgili haber için: Balıkesir – Balya’da yola döşenen kanserli asfalt Meclis gündeminde