(KOS Medya – 19 Mayıs 2017)

Bursa’da  sokak hayvanlarının topluca katledileceğine dair anons iddialarına karşı BİMER dilekçesi kampanyası başlatıldı.

Bursa, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yumurcaklı Köyü’nde kuduz karantinası nedeniyle bir hayvanda kuduz hastalığının teşhis edildiği, bu nedenle mezkur köy ve civar köylerde sokak hayvanlarının öldürüleceğine ilişkin anonslar yapıldığı bilgisi ve mevzuata aykırılık teşkil eden bir takım iddialar yayıldı.

Hayvan hakları savunucuları, bu girişimle ilgili duyuru yaparak BİMER üzerinden itiraz etme yoluna gitti.

“Sizler de BİMER üzerinden başvuruda bulunun ki o köylerde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları kimsesiz sanılmasın” denilen metinde BİMER sistemi haricinde şu adreslere de dilekçeyi e-mail olarak gönderebilirsiniz:

 
ÖRNEK DİLEKÇE:
 

KONU: Yumurcaklı ve civarındaki kuduz karantinası dâhilindeki öldürme iddiaları hak.

SÜRE TAHDİTLİ – İVEDİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ’NE,
T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI’NA,
T.C. BURSA VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

İliniz Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yumurcaklı Köyü’nde, bir hayvanda kuduz hastalığının teşhis edildiği, bu nedenle mezkur köy ve civar köylerde sokak hayvanlarının öldürüleceğine ilişkin anonslar yapıldığı bilgisi ve mevzuata aykırılık teşkil eden bir takım iddialar sosyal medyada paylaşılmaktadır.

2012 yılında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ’nin 12. maddesi gereğince, kuduz şüphesi bulunan hayvanların itlafı değil; müşahedesi esas alınır. İddiaların doğruluğu var ise bu konuda gayet açık ve net olan, yukarıda zikredilen yönetmeliğin hükümleri ivedilikle ve büyük bir titizlikle uygulanmalı; hayvanlar kesinlikle öldürülmemeli ve derhal müşahede altına alınmalıdır. Bu yönde bir karar alınmamış ise, ilgili mevzuat gereği hayvanların ivedilikle usülüne uygun olarak toplatılması ve yönetmelik hükümleri gereği bu hayvanların, yerel yönetimler, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ve İl Hayvanları Koruma Kurulu koordinasyonu ile oluşturulacak geçici müşahede yerlerine nakledilmesi ve bu yerlerde karantina tedbirleri gereği hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde, gerektiği gibi her türlü yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması kararı acilen alınmalıdır.

Devlet, kendi çıkarttığı yönetmeliğe riayet etmeli; mevzuata aykırı fiiller gerçekleştirerek topluma kötü örnek olmamalıdır. Hukuk devleti ilkesinin ortadan kalkması durumunda, toplumun kamu otoritelerine ve adalete, hukuka duyduğu inancın kaçınılmaz olarak zedeleneceği, sarsılacağı unutulmamalıdır. Kuduz karantinası altındaki köy ve mahallelerdeki hayvanların öldürülmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümlerine muhalefet eden kamu görevlileri hakkında idarî soruşturma açılmasını talep edeceğimi ve bu görevlilerin TCK hükümlerine göre görevlerini ihmal ettikleri, kötüye kullandıkları ve kamu görevinin terki isnatları ile haklarında suç duyurusunda bulunacağımı bildiririm.

Kuduz hastalığına dair uygulanması gereken önlemlerin ve kararların ilgili mercilerce ivedilikle alınmasını ve ilgili mevzuat hükümlerinin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda kamu görevlilerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını ve söz konusu iddialar ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın ivedilikle yanıtlanmasını talep ederim.

1- Söz konusu iddiaların doğruluğu nedir? Köylerde yapılan anonsların içeriği nedir?

2- Hastalığın eradikasyonu ve karantina konusunda, Yumurcaklı Köyü ve civar köylerde uygulanan ve uygulanacak olan tedbirler ve uygulamalar nelerdir?

3- Konuyla ilgili olarak, mevzuata göre toplanması gereken hayvan sağlığı zabıtası komisyonunun almış olduğu kararlar nelerdir? Komisyon kararının bir nüshasının şahsımla paylaşılmasını talep ederim.

4- Yine sosyal medya paylaşımlarında, Yumurcaklı Köyü ve civarındaki köylerin yakınında bulunan geçici bakımevi kapasitesinin oldukça yetersiz olduğu ifade edilmektedir. Öldürme iddiaları doğru değilse bile söz konusu köylerden toplanacak hayvanların, ilgili mevzuat gereği karantina tedbirleri kapsamında köylerden çıkış yapamayacağı da göz önünde bulundurulduğunda bu hayvanlar nereye nakledilecektir? Bu konudaki uygulama ne olacaktır?

Ad-Soyad
(T.C. Kimlik No: ……………… )

ADRES: