(KOS Medya – 8 Haziran 2017)

Kuzey Ormanları içinde yer alan Kırklareli’nin Demirköy İlçesi Balaban Köyü’nde; su kaynakları, ormanlık alan, köylülerin tarım yaptığı ve hayvanlarını otlattığı bölgeye özel bir şirket tarafından ‘bakır madeni arama sondaj çalışması’ başlatıldı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, ormanlık alana ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı verdi. Karar üzerine Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) kararın iptali için dava açtı ve mahkeme kararının yürütmesini durdurup, ‘ÇED raporu gereklidir’ kararı aldı. Kırklareli Valiliği’nin temyiz başvurusu üzerinde Danıştay 14’üncü Hukuk Dairesi, Edirne İdare Mahkemesi’nin kararını oy birliği ile onadı. 

Jale Avyüzen’in DHA’da yer alan haberine göre, Demirköy İlçesi’ne bağlı Istranca Ormanları’nda bulunan Balaban Köyü’nde su kaynakları, ormanlık alan, köylülerin tarım yaptığı ve hayvanlarını otlattığı bölgeye özel bir firma tarafından 28 bin 317 dekarlık alana 91 sondaj noktasında ‘bakır madeni arama sondaj çalışması’ projesi için çalışma başlatıldı. Kırklareli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, ormanlık alan için ‘ÇED gerekli değildir’ yönünde karar verdi. Karar üzerine Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO), Edirne İdare Mahkemesi’ne ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için dava açtı.

Edirne İdare Mahkemesi, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının yürütmesini durdurup, ‘ÇED raporu gereklidir’ kararı aldı. İdare Mahkemesi’nin 16 Mart 2016 günü aldığı kararında şöyle denildi:
“Bölgede doğal yaşama ve yaban hayatı açısından çok önemli ve altında imzamız bulunan uluslararası anlaşmalara göre korunması gereken habitat türleri, sürgün türleri ve kuş türlerinin bulunduğu, Ruhsat sahası içerisinde Dolap Dere, Zindan Dere ve Balaban Deresi ile soğuk su pınarlarının bulunduğu, korunması gereken bitki türleri ve tehlike altındaki habitatların listesini veren Bern Sözleşmesi’nin sonuç bildirgesine göre sondaj noktalarının bulunduğu alanda habitat tiplerinin korunması gereken bitki türleri ve tehlike altında ki habitatlar içerisinde yer aldığı, sondaj noktalarının tamamen, direklik ve ağaçlık çağındaki verimli ormanlar içinde yer aldığı. Bölgede ekolojik tarımın bu ilçelerde ormana bitişik köyler ise orman içi tıbbi- aromatik bitki toplayıcılığı ve organik arıcılık faaliyetlerinin, organik hayvancılığın ve ipekböcekçiliğinin geliştirileceği alanlardan gösterildiği. Bölgenin geliştirilecek turizm yapısında ekolojik turizmin ön planda tutulacağından. Bakır madenciliği işletmesi için uygun bir durum olmadığı dava konusu işlemin iptaline, dava konusu harcın 5 bin 86 lira haksız çıkan taraf olan Kırklareli Valiliği’nce Edirne Bölge İdare Mahkemesi’ne yatırılmasına oy birliğiyle karar verildi.”

Edirne İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı üzerine Kırklareli Valiliği de Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay 14’üncü Hukuk Dairesi, Edirne İdare Mahkemesi’nin iptal kararını oy birliği ile onarken; mahkeme kararı ve dayandığı gerekçenin, hukuka ve usule uygun olup bozulmasına gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz istemin reddi ile anılan kararın onanmasına karar düzeltme yolunun kapalı olduğu belirtildi.

DANIŞTAY, DAHA ÖNCE DE RET
Kısa bir süre önce yine Kkırklareli’nin Vize İlçesi’ne bağlı, Istranca Ormanları’nın içindeki Soğucak Köyü yakınlarına yapılması planlanan ve kalker ocağı için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) gerekli değildir’ yönünde aldığı karara karşı köylülerin açtığı davada Edirne İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurup, ‘ÇED gereklidir’ kararı verdi. Kırklareli Valiliği’nin temyiz başvurusu üzerinde Danıştay 14’üncü Hukuk Dairesi, Edirne İdare Mahkemesi’nin kararını oy birliği ile onayıp, söz konusu davada üstün kamu yararının dikkate alınması gerektiğini belirtmişti.