(Nurcan Gökdemir/Birgün-9 haziran 2017)

AKP Hükümeti, yedi kez TBMM’den geçirmeye çalıştığı zeytinliklerle ilgili düzenlemeyi “şimdilik” bir kez daha geri çekerken, doğanın “topyekun tahribi”ni öngören “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”nı ikinci kez Meclis’e sundu.

Hükümet, 14 yıl önce çalışmalarına başladığı, beş kez metne dönüştürdüğü, yedi yıl önce TBMM’ye gönderdiği, 2013 yılında Meclis’te görüşmelerine başlanan ancak yükselen toplumsal muhalefet ve Gezi Direnişi’nin yarattığı atmosfer üzerine geri çekmek zorunda kaldığı tasarıyı bu kez de “Avrupa Birliği’ne uyum” bahanesiyle gündeme getirdi. TBMM AB Uyum Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan tasarı, koruma altındaki alanları “kamunun üstün yararı” gerekçesiyl bakan ya da çoğunluğu bürokratlardan oluşan kurulların kararıyla kullanıma açacak, bugüne kadar alınan tüm koruma kararları gözden geçirilecek.

“AB’ye uyum” dedi

Komisyona bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İşletmeler Şube Müdürü Mustafa Yılmaz farklı mevzuatlarla, farklı kurumlarca yürütülen çalışmaların problem yarattığını öne sürdü.

Tasarı ne getiriyor?

» Doğal sit kararları, milli parklar, tabiat parkları, doğal alanların korunması ve bu alanların kullanıma açılması Çevre ve Orman Bakanlığının yetkisine veriliyor. Hazine arazileri, meralar ve ormanlar “üstün kamu yararı” gerekçesiyle bakan tarafından kullanıma açılabilecek. Orman ve Su İşleri Bakanlığı korunan alanı devredebilecek, sınırları değiştirecek, sit derecesini düşürebilecek, koruma kararını kaldırabilecek.

» Kültür ve tabiat koruma kurullarının yetkileri alınacak, bu kararlar bakan ile çoğunluğu bürokratlardan oluşan kurullara devredilecek. Böylelikle koruma statülerinin hükümetin istediği gibi belirlenmesinin yolu açılacak.

» Doğal sit ve Milli Park kararlarının tümü yeniden değerlendirmeye alınacak. Tasarı ile aralarında Munzur Vadisi, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Göreme Vadisi ile Boğaziçi’nde korunan alanların niteliklerinin değiştirilmesinin önü açılacak.

» Koruma statülerinin değiştirilmesiyle bu alanlarda HES yapımı kolaylaşacak. HES projelerini n “Milli Park”ta yapıldığı gerekçesiyle iptali engellenecek.

*****

Yeni bir rant kapısı

TBMM AB’ye Uyum Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan:İnsan hakları ihlalleri, OHAL uygulamaları, ekonomik ve güvenlik sorunu gibi yakıcı sorunlar için Meclis çalıştırılmazken zeytinliklerin tahribatı başta olmak üzere çevre ile ilgili tasarılar dayatılıyor. Vahşi bir şekilde doğa talana açılarak, katledilerek, rant elde edilmeye çalışılıyor. Türkiye hem sosyolojik olarak hem coğrafi dokusuyla başka kimliğe büründürülmek isteniyor. AB Uyum Komisyonu, uzun zamandır Türkiye’nin AB ile inişli çıkışlı ilişkisi yüzünden çalıştırılmadı. AB mevzuatı ile ilgili pek çok tasarı diğer komisyonlara gönderildi. Ancak şimdi çevre ile ilgili bu tasarının gündemimize getirilmesi örtbas edilmek niyeti gösteriyor.

*****

41 Milli Park 16 bin SİT alanı

Türkiye’de 2016 yılının sonunda derlenen verilere göre 41 adet Milli Park bulunuyor. Kendi içerisinde arkeolojik, kentsel, tarihi, çakışan ve karma isimleri ile kategorilere ayrılan sit alanından ise 16 bin 483 adet bulunuyor. Bu sit alanlarının 15 bin 559’u arkeolojik sit alanı, 282’si Kentsel sit alanı, 196’sı tarihi sit alanı, 32’si kentsel arkeolojik sit alanı, 89’u karma sit alanı ve 359’u çakışan sit alanı olarak sınıflandırılıyor. Türkiye’de en fazla sit alanı, 930 adet sit alanına sahip Konya’da bulunuyor.