(BirGün, 16 Haziran 2017)

EPDK’nın, Akkuyu Nükleer Santrali’ne üretim lisansı vermesi üzerine Elektrik Mühendisleri Odası bir açıklama yaparak ‘Ülkemizin geleceği ipotek altına alınmıştır’ dedi. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu yaptığı açıklamada yaşam hakkı savunucularının karşı çıktığı Akkuyu Nükleer Santrali için, Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye 49 yıllığına üretim lisansı verildiği bildirildi. Elektrik Mühendisleri Odası ise Akkuyu Nükleer Santrali’ne lisans verilmesine tepki göstererek Türkiye`nin geleceğinin ipotek altına alan lisansın derhal iptal edilmesini istedi.

49 YILLIK ÜRETİM LİSANSI VERİLDİ

EPDK açıklamasında şirketin, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde, 25 Haziran 2015 tarihli önlisans kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini iddia etti.

Açıklamada “Akkuyu NGS için şirkete 15 Haziran 2017’de yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. Bu çerçevede yıllık 8 bin saatlik çalışma süresi ve elektrik üretim sisteminin ana unsurlarından biri olarak, sürekli ve düzenli kapasite sunma özelliğiyle baz yük santrali olarak görev yapacak olan 4 bin 800 megavat kurulu gücündeki Akkuyu NGS’nin tamamen işletmeye alınmasından sonra ülkemizdeki elektrik enerjisi talebinin yaklaşık yüzde 6-7 kadarını karşılaması öngörülmektedir” denildi.

Açıklamada, santralin ilk ünitesinin işletmeye giriş tarihin milletler arası anlaşmaya göre 2025 iken şirket bu tarihi öne alarak 29 Ekim 2023’e yetiştireceğini beyan etti.

TEHLİKELİ VE DIŞA BAĞIMLI ENERJİ

Evrensel’in haberine göre, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Akkuyu Nükleer Santralı için üretim lisansı verilmesine tepki gösterdi. Alınan kararın ne enerji ihtiyacı ne ulusal çıkarlar ne de ekonomik gerekçelerle kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını belirten EMO, açıklamasında Türkiye’nin geleceğinin ipotek altına alan lisansın derhal iptal edilmesini istedi. Açıklamada, “Siyasetçilerin kapalı kapılar ardında yürüttükleri pazarlıkların bedeli; tehlikeli ve dışa bağımlı enerjinin pahalıya kullandırılmasıyla yurttaşlarımıza ödettirilecektir” denildi.

“SANTRALLERİN ÖLÜMCÜL TEHLİKESİNİ FUKUŞİMA’YLA BİR KEZ DAHA GÖRDÜK”

EMO Yönetim Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklamada, nükleer santrallerin ölümcül tehlikesinin Fukuşima Felaketi ile bir kez daha görüldüğü hatırlatıldı. Tüm dünyada enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji başta olmak üzere başka kaynaklara yönelim artarken, EPDK’nın Akkuyu Nükleer Santralı için 49 yıllığına üretim lisansı vermesinin eleştirildiği açıklamada, “Bizzat devletin yaptığı çalışmalar nükleer santrale Türkiye`nin ihtiyacı olmadığını ortaya koymasına, yapılan anlaşmanın Türkiye`nin dış kaynak bağımlılığını daha da artıracak ve pahalı elektrik satın almasına yol açacak olmasına karşın bu üretim lisansı verilmiştir. Verilen üretim lisansının ne enerji ihtiyacı ile ne ulusal çıkarlarla ne ekonomik gerekçelerle kabul edilebilir hiçbir yanı bulunmamaktadır. Bu üretim lisansıyla ülkemizin geleceği ipotek altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Dünyada ilk kez kendi ülkesinde yabancı bir devletin nükleer santral kurmasına izin veren ülke Türkiye olacaktır. Dünyada ilk kez ‘Yap-İşlet-Sahip Ol’ modeli ile nükleer santral ülkemizde yapılacaktır. Akkuyu Santralı`nın kurulacağı yaklaşık 50 hektarlık ülkemiz toprakları, kamu kullanımına yasaklı ve Rusya`nın hak sahibi olduğu ‘yasaklı bir bölge’ haline getirilmiştir” denildi.

ELEKTRİK BUGÜNKÜNDEN 3 KAT PAHALIYA MAL OLACAK

Açıklamada, verilen üretim lisansının yaratacağı sonuçlar şöyle sıralandı:

– Henüz dünyada örneği olmayan, mali ve teknik yükünün bedeli öngörülemeyen nükleer atık deposunun mali ve teknik yükü altına giriliyor.

– Dünyada örneği olmayan, güvenli olduğunu kanıtlamamış VVER 1200 tipi nükleer reaktörün yapılmasına izin verilerek Türkiye nükleer felaket riski altına sokuluyor.

– Santralın yapılmasıyla Türkiye 15 yıl boyunca en az 35 milyar 568 milyon dolar elektrik alım yükümlüğü altına sokuluyor.

– 15 yıl boyunca elektriğe 12.35 cent üzerinden alım garantisi verilerek, bugün kilovat saat başına ortalama 15 kuruş olan elektrik fiyatından yaklaşık 3 kat daha pahalıya nükleer santraldan elektrik satın alınacak.

– Gerekli olan nükleer yakıt da dışarıdan alınacak. Enerjide dışa bağımlık ve yurtdışına ödenecek enerji faturası artırılmış olacak.