(KOS Medya – 13 Temmuz 2017)

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 1-2-3 Aralık 2017 tarihinde düzenleyeceği ‘TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu’ için tüm kent ve yaşam savunucularını hazırlık forumuna çağırdı. 19 Temmuz 2017 tarihinde saat:19.00’da TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenecek hazırlık ve danışma toplantısına katılım için yapılan çağrıda; dördüncüsü yapılacak İstanbul Kent Sempozyumu’nun, toplumcu, eşitlikçi, doğadan ve bilimden yana; söz, yetki ve karar alma süreçlerini demokratikleştiren bir kent yaşamının örgütlenebilmesi yolunda önemli bir adım olacağı, sempozyumun TMMOB’nin bileşenlerinin yanı sıra, tüm bu kentleşme süreçlerinden etkilenen ilgili kesimler, demokratik toplum örgütleri, forumlar, yerel inisiyatif ve mahalle örgütlenmelerini dahil edilerek sağlamlaştırılmak istendiği belirtildi.

19 Temmuz 2017 tarihinde saat:19.00’da TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenecek TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu’na Doğru Forum için yayınlanan çağrı metni şöyle;

“Sevgili kent ve yaşam savunucuları;

İstanbul başta olmak üzere kentlerimizde giderek eşitsizliğin belirginleştiği, evlerimizin, meydanlarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın birer yaşam alanı olmaktan çıkarılarak piyasadaki değerine göre anlamlandırıldığı bir süreci yaşamaktayız.

Hepimizin ortak değeri olan kamusal alanların planlama süreçleri ile birer rant yaratma ve paylaşma aracına dönüştüğü, kamusal hizmetlere erişimde müşteri odaklı bir anlayışın benimsendiği ve özellikle kentsel dönüşüm adı altında toplumun büyük bir kesiminin, başta barınma olmak üzere eğitim, sağlık, kültür vb. temel haklarından yoksun bırakıldığı bir kentleşme süreci ile karşı karşıyayız. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak yaşanan bu süreçte yerel yönetimler, kamusal alanlar ve hizmetler, afetler, çevre, altyapı, ulaşım, konut, turizm, koruma, kentsel dönüşüm, eğitim, sağlık gibi konulara dair birçok mecrada, mevcut olan sorunların tespitini ve çözüm önerilerini defalarca ortaya koyduk. Tüm bu uygulamaları bilimsellik, kamu yararı, doğayı ve tarihsel mirası koruma ve geliştirme ilkeleri çerçevesinde değerlendirerek; kentlerimizin daha eşitlikçi, yaşanabilir ve demokratik bir hâl alabilmesi için mücadele ettik ve etmekteyiz.

1-2-3 Aralık 2017 tarihinde düzenleyeceğimiz TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu bu mücadele çerçevesinde düzenlenerek toplumcu, eşitlikçi, doğadan ve bilimden yana; söz, yetki ve karar alma süreçlerini demokratikleştiren bir kent yaşamının örgütlenebilmesi yolunda önemli bir adım olacaktır. İstanbul’un başıboş ve bütünsellikten uzak bir şekilde küresel ve yerel sermayenin saldırgan talepleri ile şekillendirildiği bu süreçte sempozyumu TMMOB’nin bileşenlerinin yanı sıra, tüm bu kentleşme süreçlerinden etkilenen ilgili kesimler, demokratik toplum örgütleri, forumlar, yerel inisiyatif ve mahalle örgütlenmelerini dahil edilerek sağlamlaştırmak istiyoruz. Bu hususta 19 Temmuz 2017 tarihinde saat:19.00’da TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenleyeceğimiz TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu’na Doğru Forum’a katılmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla”