(BirGün – 19 Temmuz 2017)

Beyoğlu Semt Dernekleri tarafından açılan davada, İstanbul 10. İdare mahkemesi Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları’nın iptaline karar verdi. Karar, Gezi Parkı, Fındıklı Parkı, Roma Bostanı gibi önemli alanları kapsıyor

Beyoğlu semt derneklerinin açtığı davanın sonucu açıklandı. İstanbul 10. İdare mahkemesi Gezi Parkı’na topçu kışlası yapma planını da içinde barındıran Beyoğlu İmar Planlarını iptal etti. Karar, Roma Bostanı’na yapılmak istenen sosyal tesisleri, yapımı planlanan camiyi, Galatasaray’a yapımı planlanan otoparkı, Fındıklı Parkı’nı ve bunlar gibi birçok yeşil alanı da kapsıyor.

Danıştay bilirkişi raporunu reddetmişti

Semt Dernekleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında hazırlanan ve Taksim cami projesi ve Galatasaray katlı otoparkı dahil, bir çok projeye dayanak oluşturan imar planının iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi hakkında dava açmıştı. İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nde görülen davada 1/1000 ölçekli “Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı” ile 1/5000 ölçekli “Beyoğlu Nazım İmar Planı”na ilişkin 25 Eylül 2013 tarihinde iptal kararı verilmişti. Bir üst mahkemeye taşınan davada, Danıştay 6. Dairesi bilirkişi raporunu reddederek kararı iptal etmişti. Yeni atanan bilirkişi heyetinin raporunu mahkemeye sunmasının ardından yeni karar bekleniyordu. Hakim onayı beklenen davada son karar açıklandı. Karara göre, Cihangir Roma Bahçesi, Doğan Apartmanı, Galatasaray Lisesi’nin duvarına yapımı planlanan 7 katlı otopark, Fındıklı Parkı, Gezi Parkı gibi bölgede bulunan birçok yeşil alanın herhangi bir betonlaşmadan ‘kötü etkileneceği’ kararı verilerek Beyoğlu İmar Planları iptal edildi.

Mahkeme, yeşil alanlara ilişkin Plan kararlarının uygulanmasının sakıncalarını şöyle özetliyor: ‘Beyoğlu gibi yoğun ve sık yapılaşmanın olduğu ve açık alan elde etmenin neredeyse imkânsız olduğu koruma alanlarında mevcut yeşil alanlar içerisinde yapılması öngörülen her türlü yapılaşmanın yeşil alanın niteliğini bozacak ve yeşil alan standartlarını olumsuz etkileyecek bir işlem olacağı, yapılaşma ile ağaçların mevcut durumunun kısmen korunabilse de betonlaşma sonucunda yeşil alan / park niteliğinin ortadan kalkacağı, açık yeşil alanların bir afet durumunda acil toplanma noktaları olarak işlev gördüğü, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21/13 maddesi de “imar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan, yol ve diğer mekânsal ihtiyaçlar gözetilir.” ifadesini içerdiği, yeşil alanların kısmi de olsa yapılaşma ile daraltılması ya da tamamen kaldırılmasının acil toplanma noktalarının da daralacağı / yok olacağı anlamına geldiği, mevcut yeşil alanlar üzerine öngörülen her türlü yapılaşma kararının şehircilik ilkeleri ve kamu yararı ile örtüşmediği’.

Roma Bostanı Pazar günü kutlama yapıyor

Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları’nın iptal edilmesinin ardından, Cihangir’de nefes alınabilecek, ortak üretim ve paylaşım yapılan, insanların birbirlerini bulabildikleri müşterek bir yeşil alana zamanını, emeğini ve sevgisini veren Roma Bostanı İnsanları bu kararı kutluyor.

Roma Bostanı, tüm Cihangirlileri, bostan insanlarını ve nefes alacakları alanları kendilerinin yaratması gerektiğinin bilincinde olan tüm İstanbulluları Roma Bostanı’nda saat 18.00’te pikniğe bekliyor.

Bombalara Karşı Sofraların sofra kuracağı Roma Bostanı’nda müzik ve yiyecekler eşliğinde gün batımı karşılanacak.