(Evrensel – 19 Temmuz 2017)

Artvin Cerattepe’deki altın madenciliğine halka rağmen olur veren Danıştay kararı, 6 ilde eş zamanlı olarak protesto edildi.

Artvin Sivil Toplum Kuruluşları ve Platformaları, Cerattepe’de madencilik faaliyetlerinin durdurulması istemiyle açılan çevre davasında Rize İdare Mahkemesi’nin, “Madencilik yapılabilir” yönündeki kararının Danıştay tarafından onaylanmasını protesto etti. Yapılan açıklamada, “Danıştay 14. Dairesinden 9 aydır hukuk, adalet ve yaşam hakkı için bir karar beklerken çıka çıka bir ucube çıkmıştır” denildi.

Artvin Cerattepe’deki madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “ÇED Olumlu” raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan Türkiye’nin en büyük çevre davasında, Rize İdare Mahkemesi’nin, “Madencilik yapılabilir” yönündeki kararı Danıştay tarafından onaylandı. Cerattepe’nin Danıştay kararı ile uğradığı adaletsizliğe karşı bugün Artvin, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir ve İstanbul’da basın açıklamaları yapıldı. Basın açıklamasının İstanbul ayağı, Artvin Sivil Toplum Kuruluşları ve Platformaları’nın çağrısıyla Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirildi.

‘YARGIYA GÜVEN AZALDI’

“Cerattepe için adalet” pankartının açıldığı açıklamada, “Talancı şirket, Artvin’i terk et”, “Maden yapma boşuna, yıkacağız başına”, “Artvin halkındır, halkın kalacak”, “Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez” sloganları atıldı. Artvin Sivil Toplum Kuruluşları ve Platformları adına Abdullah Aydın’ın okuduğu açıklamada dava süreci anlatıldı.

Rize İdare Mahkemesi’nin daha önce madencilik yapılamayacağı yönünde verdiği kararı Danıştay 14. Dairesi’nin onayladığını, ancak kararı veren mahkeme heyetinin tenzili rütbe ile sürüldüğünü hatırlatan Aydın, “Sonraki dönemde Doğu Karadeniz’de yoğunlaşan maden ve HES projeleri nedeniyle açılan davalarda verilen kararlara bakıldığında yeni heyetin bu sorunları çözmek üzere atanmış/görevlendirilmiş bir mahkeme olduğu anlaşılmaktaydı. Bu dönem aynı zamanda yargıya güvenin azaldığının, ülkenin adaletten giderek uzaklaşıp bir karanlığa sürüklendiği bir dönemdir” dedi.

‘ADALET AÇISINDAN İÇLER ACISI BİR KARAR’

Aydın, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından ilan edilen OHAL ile yaşanan adaletsizliklerin yaşamın her alanına yayıldığını ifade etti. Aydın, “Kararnamelerle yönetilen ve bu yönetim şeklinden büyük keyif alınan, her türlü muhalefetin tarumar edildiği bir anlayışın adalet arayışının yerini aldığı bu dönemde çevre mücadelelerinin de önü kapatılmış, sağlıklı çevrede yaşama hakkı ile doğanın hakları da yok sayılmıştır. Referandum sürecinde demokrasinin güvencesi olan güçler ayrılığı da terk edilerek yargı bağımsızlığı yok edilmiş, hukukun üstünlüğünden söz edilmez olmuştur” diye konuştu.
“Danıştay 14. Dairesinden 9 aydır hukuk, adalet ve yaşam hakkı için bir karar beklerken çıka çıka bir ucube çıkmıştır” diyen Aydın Danıştay’ın kararını, hukuk ve adalet açısından içler acısı olarak değerlendirdi. Aydın, 25 sayfalık Danıştay kararında temyiz taleplerinin reddine ilişkin bir bölüm ve gerekçe bulunmadığını söyledi.

‘MÜCADELEMİZ ARTARAK SÜRRECEK’

Cerattepe mücadelesinin 25 yıldır sürdüğünün altını çizen Aydın, maden projesi ile ilgili yasal haklarını kullanmaktan ve adalet aramaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Aydın, “Danıştay kararından sonra Anayasa Mahkemesine başvuru haklarımızın yanı sıra proje alanının genişletilmesi ile ilgili açmış olduğumuz dava da halen devam etmektedir. 25 yıllık şanlı bir sivil direniş öyküsünü bir mahkemenin gerekçesiz ve şaibeli kararına bağlayacak değiliz. Artvin halkının vicdanında yer etmeyen ve adaletin zerresi bulunmayan bir kararı kabul etmediğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz. Yaşamı yok eden bu gözü dönmüş doğa katliamına karşı Artvin halkının mücadelesi artarak sürecektir” dedi.

KOCAELİ’DE DE EYLEM: MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Cerattepe için Kocaeli’de de eylem vardı. Yeşil Artvin Derneği’nin çağrısı üzerine Artvinliler Dayanışma Platformu adına İnsan Hakları Parkı’nda demokrasi bileşenlerinin katılmıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ” Danıştay 14. Dairesi’nin kararı hukuk ve adalet açısından içler acısı bir karardır. Hukukun ve adaletin olmadığı bir süreçte yaşam hakkı mücadelesi, aynı zamanda bir hak ve adalet mücadelesidir. Bu kutsal mücadeleye ülkenin dört bir yanındaki Artvinlileri, yurt dışındaki hemşehrilerimizi, bütün ülkede çevre mücadelesi veren çevre dostlarını bekliyoruz. Cerattepe Mücadelesi 25 yıldır süren bir mücadeledir. Artvin halkının vicdanında yer etmeyen ve adaletin zerresi bulunmayan bir kararı kabul etmediğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz. Artvin halkın mücadelesi sürecektir”