(KOS Medya – 27 Temmuz 2017)

3. havalimanının taş ihtiyacı için Ağaçlı ve Işıklar köyü çevresindeki ormanlık alanlara açılan kumtaşı ocağının genişletilmesine karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yer alan ÇED raporuna göre, mevcut taş ocağı 24 hektarlık alandan 52 hektara çıkarılacak ve tesisin kapasitesi yılda 390bin tondan 8 milyon tona çıkarılacak. Yani orman içindeki taş ocağı daha da genişleyerek daha büyük bir orman kıyımına ve çevresel kirliliğe sebep olacak.

kaynak: ÇED Raporu

Bu taş ocağı genişlemesi kararından önce Ağaçlı köylüleri ve Kuzey Ormanları Savunması yine Ağaçlı ve Işıklar Köyü bölgesinde kurulacak ikinci bir taş ocağına karşı 2016 yılında harekete geçtiler. Halihazırdaki taş ocağının yarattığı kirlilik sebebiyle tüm yaşamları olumsuz etkilenen Ağaçlı köylüleri, mevcut taş ocağına karşı 2016 yılı içerisinde birçok eylem yaptı ve ayrıca Kuzey ormanları Derneği ile birlikte ÇED gerekli değildir raporuna karşı dava açtı.

Bu yeni duyurulan mevcut taş ocağının genişleme kararı orman kıyımını derinleştirmesinin yanında bölgede yaşayan ağaçlı ve ışıklar köylülerini etkileyen çevresel kirliliği de artıracak. Oluşacak kirlilik, projeyle ilgili olumlu karar veren ÇED raporunda bile ifade ediliyor. Rapora göre taş ocağının yaratacağı kirliliğin kaynakları şu şekilde:

  1. Çalışacak personelden kaynaklı oluşacak katı ve sıvı atıklar, Projeden kaynaklı oluşacak katı ve sıvı atıklar,
  2. Kullanılacak makine ekipmandan kaynaklı atık yağlar, tehlikeli atıklar, gürültü ve gaz emisyonları,
  3. Üretim, nakliye ve patlatmadan kaynaklı toz emisyonları
  4. Patlatmadan kaynaklı gürültü, vibrasyon, kaya fırlaması vb

Bu olumsuz ve önüne geçilemez etkilerine karşın, Çevre ve Şehircilik bakanlığı bu projeye izin vermeyi düşünmektedir. Kuzey ormanları savunucularının bu projelere karşı mücadelesi de devam etmektedir.