(Birgün – 24 Temmuz 2017)

Tuzla’da denize nazır günübirlik tesis alanı imar için askıya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tepki var: Bakanlığın yaptığı plan tadilatı ile bu alan birilerine rant uğruna peşkeş çekilecektir

İstanbul Tuzla’da günübirlik tesis alanı imara açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede bulunan alanı plan tadilatıyla imara açtı. Kanun Hükmünde Kararname ile 20 Temmuz’da Bakanlık tarafından onaylanan plan değişikliği 21 temmuz günü askıya çıkarıldı. Plan tadilatına itirazlar ise askıda kalacağı 19 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek.

Askı süresinin ardından Tuzla Manastır bölgesinde bulunan 1009 parsel, 1010, 1022, 3059, 3234 parseller yapılaşmaya açılmış olacak. Söz konusu alanın imara açılmasının Hrant Dink’in yetiştiği Kamp Armen’i de etkileyeceği öne sürüldü. “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeşil alanları ve donatı alanlarını imara açmaktan vazgeçmelidir” diyen İBB eski Belediye Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan, imara açılan yerin 1986 yılı planında “İller Bankası Eğitim Dinlenme Turistik Tesis Alanı” ( kamp tesisi )olarak kullanıldığını belirterek “Söz konusu alan Tuzla’nın deniz kıyısında ve nadir yerlerden biridir” diye konuştu.

Doğan plan tadilatı sonrası imara açılan alanla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığın yaptığı plan tadilatı ile bu alan birilerine rant uğruna peşkeş çekilecektir. Zira bu alan içinde ağaç ve yeşil alanın bulunması ve deniz kıyısında olması birilerinin iştahını kabartmaktadır. Bu alan kamu kurumuna ait kamp alanı olması nedeniyle tek katlı seyrek yapıların olduğu ve yeşili bol olan bir alandır. Diğer taraftan kamunun (İler Bankası) mülkiyetindedir.

Bakanlığın yaptığı planla burası konut + ticaret+ turizm alanı yapılıyor. Yapılan plan yasalara, plan ilkelerine aykırıdır. Kamu yararı taşımayan bu plan tadilatı bölgede nüfus yoğunluğunu artırdığı gibi kamusal donatı alanlarını hızla yok edecektir. Çevre Bakanlığı’nın görevi donatı alanlarını, yeşil alanları rant uğruna imara mı açmaktır. Yapılan plan tadilatlarıyla hangi yoksula sosyal konut yapılmış. Barınma yeri olmayan hangi emekçi kesimlere sosyal devlet ilkesi gereği konut sağlanmıştır.”