(Sendika.org – 4 Ağustos 2017)

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından içinde ODTÜ ormanlarının da bulunduğu ulaşım güzergahlarına ilişkin farklı zamanlarda onaylanmış 4 ayrı planın askıya çıkarıldığını açıkladı

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan dört planın askıya çıkarıldığını duyurdu. Bu planlar ODTÜ arazisi içinden geçecek yeni yol yapımı, Eymir Gölü girişine yakın bir yerde yol yapımı, ODTÜ Tüneli’nin genişletilmesi ve Atatürk Orman Çiftliği ve çevresindeki Eskişehir Yolu-Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı birbirine bağlayan iki yolun yapımını içeriyor.

“Olası Arkeolojik Sit Alanı”ndan yol geçecek

Askıya çıkan plana göre ODTÜ arazisi içinden 4,4 kilometre boyunca yol geçecek ve Eskişehir Yolu ile İncek Bulvarı’nı birbirine bağlayacak. Bu plana göre yol, ODTÜ arazisindeki tescilli orman alanında geçerken, bu arazinin büyük bir kısmı 2. derece doğal sit alanı statüsünde. Ayrıca, Kültür Bakanlığı tarafından onaylı ODTÜ sit alanları paftasında arazinin bu bölgesinde “Olası Arkeolojik Sit Alanı” ifadesi yer alıyor.

İhtiyaç olmayan bölgeye 30 metre genişliğinde taşıt yolu

Askıya çıkan bir diğer plan ise Turan Güneş Bulvarı ile Güney Çevre Otoyolu bağlantısını sağlamayı öngörüyor. Yapılması planlanan bu yolun iki tarafı orman ve doğal sit alanlarından oluşuyor ve aynı bölge Gölbaşı Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesinde yer alıyor. ŞPO yayımladığı açıklamada, bu bölgede bir yola ihtiyaç olamdığını belirtirken “Bu  genişlikteki yol (ve viyadük yapısı) nedeniyle ÖÇK ve sit statüsünde  bulunan bölgede doğal alanın tahribatı söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.

ODTÜ Tüneli’nde güzergah değişikliği

Plan değişikliği ile ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planında Bilkent Bulvarı’nın 35 metreden 50 metreye genişletilmesi, bu yol üzerindeki ODTÜ Tünel, şehir hastanesi yolu ve diğer yolların kavşak düzenlemesi ile ODTÜ Tünelinin güzergah değişikliğini içeriyor. Planda ODTÜ Tüneli’nin 736 metresi ev 14 bin 168 metre karesi 1. derece doğal sit alanı içerisinde. 2015 yılında onaylanan ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planında “açma-kapama yöntemi” kullanılmaması plan notu vardı. Bu yöntem çevredeki ağaçların kesilmesine neden olan ve çalışmanın yapıldığı zemine zarar veren bir yöntem. Bu plan notu da çıkarılmış durumda.

AOÇ’yi tamamen talan eden bir plan

Plan değişikliğinde Eskişehir Yolu-Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı’nı birbirine bağlayan 2 adet 50 metre genişiliğinde yeni yollar yapılması ve Sabancı Bulvarı’nın 50 metreye genişletilmesi öngörülüyor. Bu haliyle plan, 1. derece doğal ve tarihi sit alanı AOÇ’nin Kaçaksaray, Ankapark, Ankara Bulvarı ile talanının ardından tamamen yok olması anlamına geliyor.

Şehir Plancıları Odası’nın açıklamasının son kısmı ise şöyle:

öz konusu yol planları Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 23 yıldır aynı hatayı tekrarlayan “daha fazla hız, daha fazla yol, daha fazla imarlı alanı tüket” temalı ve özel araç sahipliliğine dayanan ulaşım politikasının ürünüdür. Bu projeler art  niyetlidir, bu projeler inşaat sektöründen, rant lobisine ve otomotiv sektörüne kadar halkın, kentin değil sermayenin çıkarlarına hizmet etmektedir. Ankara ulaşımı içinde bütüncül olarak ele alınmayan bu yollar Ankara ulaşım sorunun çözümüne katkı sunmayacaktır. Bu yollar Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yolların çevresinde yer alan arazilerde birçok yargı kararını hiçe sayarak gerçekleştirmiş olduğu yüzlerce lüks konut projesine hizmet eden ve hâlâ doymadıkları yapılaşmaya açmak istedikleri ormanlık alanların, tarım alanlarının üzerinden geçen yollardır.

ODTÜ kampüsü yaklaşık 40 km2’lik bir alan üzerine kurulmuştur ve 1960’lı yıllardan bu yana ODTÜ tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla kampüsünün yaklaşık %85‘ini orman haline getirilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) de tarımsal AR-GE alanı olarak hayata geçirilmiş, kent içerisinde önemli bir açık-yeşil alan omurgası oluşturan, kentsel altyapıya önemli hizmetler sunan devrimci bir Cumhuriyet projesidir.

Ankara şehri içerisinde AOÇ ve ODTÜ arazileri ana yeşil alan arzını teşkil etmektedir. Neoliberal politikalar ile salt sermaye birikimi güdümündeki hızla “betonlaşan” kentimizde yapılı çevremizin daha da sağlıksız bir hâl almaması, kalan bu son doğal alanların yok edilmemesi ve gelecek nesillerin daha  sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için toplumsal bir mücadele gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak yurttaşlarımıza, mesleğimize, kentlerimize karşı duyduğumuz sorumlulukla ODTÜ ve AOÇ üzerine dökülecek betona geçit vermeyeceğimizi bildirir, bu planları yargıya taşıyacağımızı ve her türlü mücadeleyi yürüteceğimizi duyururuz. Tüm Ankaralıları Cumhuriyetin değeri AOÇ’ye ve Ankara’nın akciğeri ODTÜ ormanına sahip çıkmaya, mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz.