(Serbay Mansuroğlu / BirGün – 11 Ağustos 2017)

İTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öztopal: 2000’li yıllardan itibaren afet sayısında artış var. Gelecekte aşırı hava olaylarının sıklıklarında artışlar göreceğiz. Bugün yavaş yavaş hissetmeye başladığımız yoğun yağışlar kısa zamanda daha da artacaktır

Temmuz ayının başından bugüne devam eden aşırı sıcak dalgaları ve zaman zaman yaşanan yağışlar iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha tartışmaya açtı. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Öztopal, iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkilerini incelediği çalışmasına göre aşırı sıcaklar ve yağışlar iklim değişikliğinin beklenen sonuçları arasında. Önümüzdeki dönemde bu tip hava olayları artarak devam edecek. Bu nedenle ‘100 yılda bir gelen yağışlar ya da beklenmeyen yağışlar’ ifadeleriyle önlem almaktan kaçınmamalı.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öztopal’a son iklim gelişmelerini sorduk:

»Bazı uzmanlar son sıcak dalgası ve yağışlar için 100 yıl ortalamasına bakmamız gerektiğini, her sene 3-4 arasında aşırı yağışın normal olduğunu söylüyor. Geçen 100 yıl ve yaptığınız modellemelerden yola çıkarsak bizi ne bekliyor?
En az 30 yıllık veri içerisinde artış ya da azalış yönünde eğilim aramak en doğrusudur. İnceleme yapmaktan bahsettiğim zaman aralığında elbette yüksek değerler ve düşük değerler de olacaktır. Ancak bu çalkantılı veri içerisinde genel olarak bir artış ya da azalış eğilimi görmemiz gerekiyor iklim değişiminden bahsedebilmek için. Yaşadığımız aşırı yağışlar iklimin kendi içerisindeki değişkenliğinden de olabilmektedir. Ancak yapılan çalışmalara göre 2000’li yılların başından günümüze kadar hava ve su karakterli doğa afetlerinde bir artış yaşanıyor ve bu da iklim değişikliği kapsamında beklenen bir sonuçtur. Buradan hareketle belirtmek isterim ki, gelecekte yaşayacağımız aşırı hava olaylarının sıklıklarında artışlar göreceğiz. Bugün yavaş yavaş hissetmeye başladığımız yoğun yağışlar kısa zamanda daha da artacaktır.

»Aşırı yağışlarda hangi bölgede ne tür değişimler gözlemleyeceğiz? İstanbul altyapı nedeniyle daha çok gündeme geldi. Ancak bundan sadece kentli insanlar mı etkilenecek?
Öncelikle iklim değişikliği sürecinden en az etkilenecek alanlar olarak Karadeniz ve sonrasında da Marmara Bölgesi’nin olması bekleniyor. Diğer bölgelerimizde ise yağışlarda azalmayla birlikte kuraklık ve çölleşme tehdidi altında olacağız görüntüsü var en kötü senaryoya göre. Elbette bu sorun sadece kentlerin problemi değil. Kırsal alanlar da bu süreçten nasibini alacaktır. İklim değişikliğiyle birlikte tarım deseniniz değişmeye başlayacaktır. Hayvancılık bundan nasibini alacaktır.

»İklim değişikliğinin Türkiye’deki etkilerini incelediniz. Bu bağlamda İstanbul’a düşen son 2 aşırı yağışı normal olarak mı görmek gerekiyor?
Eğer yanlış hatırlamıyorsam Kandilli Rasathanesi’nin açıklamalarına göre, 18 Temmuz sabahı öğlene kadar 91 kg yağış düştü ve bu da İstanbul’da yaz ayları için 106 yılda gözlenen 3’üncü en yüksek yağış değeri olarak açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün o günkü açıklamalarında ise, Silivri için 130 kg ve Boğaz hattında ise 100 kg mertebesinde yağışlar gözlendi. Bu miktardaki yağışlar aşırı yağışlar olmasına rağmen gözlenebilecek yağışlardır, dolayısıyla bu yağışları çok da beklenmeyen yağışlar olarak görmek yanlıştır.