(Evrensel – 7 Eylül 2017)

Trakya’nın ilk ‘Sakin Şehir’ (Cittaslow) unvanını taşıyan ilçesi Vize’ye kömür ocağı açılmak isteniyor.

Trakya’da geçtiğimiz gün kömür ocağı projesine verilen ÇED Gerekli Değildir kararına karşı açılan davanın bilirkişi incelemesinde Vize’nin güzelliklerine dikkat çekilerek linyit ocaklarının yaratacağı tehlikeler dile getirildi.

Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Göksal Çidem, Ihlamur kokulu  Vize’nin bugünlerde sakinliğinde oldukça uzak olduğunu belirterek,  keşif ve bilirkişi incelemesi hakkında bilgiler paylaştı. Çidem, geçtiğimiz yıl Kırklareli Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Pınarhisar, Vize ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı 11 köyün arazisini kapsayan bölgede, 295 Adet Noktada 150-850 m. derinlikte Linyit Kömürü Madeni Arama Amaçlı Sondaj Çalışması ile ilgili  ÇED Gerekli Değildir Kararı verildiğini hatırlattı. denildi. bu karara karşı 7 köy muhtarı tarafından dava açıldığını, Edirne İdare Mahkemesi’nin ÇED Gerekli Değildir Kararının  hukuka uygunluk bulmayarak iptal ettiğini dile getiren Çidem, Danıştayın bozmasının ardından Edirne İdare Mahkemesince keşif ve bilirkişi incelemesi kararı verildiğini ifade etti.

TÜM TRAKYA OLUMSUZ ETKİLENECEK

Keşif ve Bilirkişi incelemesi öncesinde Köy Muhtarlıklarınca alınan Karar gereği Prof. Dr. Doğanay Tolunay’ın uzman olarak dinlenilmesi ve Tolunay tarafından hazırlanan raporun dava dosyasında yer alması talebinin mahkeme heyetine sunulduğunu kaydeden Çidem, bilirkişi incelemelerinde şu konulara dikkat çekildiğini ifade etti;

 

  • Proje alanı ile ilgili hiçbir kurumdan görüş alınmamıştır. Ayrıca proje alanının önemli bir kısmı şahıslara ait tarım arazileridir.
  • Tarım, orman ve mera alanlarını, arıcılık ve hayvancılığı, yerüstü ve yer altı sularını, flora ve faunayı etkileyecek, hava kalitesini bozacak dava konusu proje için gerekli izinler ve görüşler alınmadan PTD hazırlanmıştır.
  • Zaten sondaj yapıldıysa yeni sondaj yapılmasına neden gerek duyulmuştur? Sondaj yapılan ve rezervi zaten bilinen bir alanda yeniden sondaj gerçekleştirmek kamu kaynaklarının ve milli servetin boşuna harcanması değil midir?
  • Proje alanında kalan 11 köy bu durumdan olumsuz olarak etkilenecek, şahıslara ait arazilerin “kamulaştırılması” gündeme gelecek, belki de 11 köy tamamen taşınmak zorunda kalacaktır.
  • Proje alanının tamamen tarım ve orman alanı olmasına rağmen projenin olası etkileri doğru şekilde değerlendirilememiş, flora ve fauna envanteri yapılamamıştır.
  • Ergene Yer altı Sularını Besleme alanı ruhsat sahası içinde kalmasına rağmen yer altı su kalitesinin etkilenip etkilenmeyeceği incelenmemiş, arıcılık ve hayvancılık gibi faaliyetlere etkisine hiç değinilmemiş, üst ölçekteki planlarda alınan kararlara uyulmamıştır.
  • 11 köyün geleceğini ilgilendiren, mutlak korunması gereken I. ve II. sınıf tarım alanlarının bulunduğu bir alanda başlayacak sondaj faaliyeti, termik santral kurulması ve bu termik santralin baca gazları ile Ergene Ovasının kirlenmesi, yer altı su seviyelerinin azalmasına yol açabilecek ve tüm Trakya ile tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek bir sürecin ilk adımıdır.”

Çidem, “Trakya Platformu ve Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi olarak bölgemizde yaşanan ve yaşanacak olan her türlü faaliyeti yakından takip etmeye, Bölge halkını bilgilendirmeye, davalara müdahil olmaya, bölgede yaşayanlara  her şart ve koşulda bilimsel ve hukuksal destek vermeye devam edeceğiz” dedi.