(KOS Medya – 21 Eylül 2017)

Koç Holding’in sponsoru olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 15. İstanbul Bienali, yaşam savunucularının tepkisini çekmeye devam ediyor.

Bienal’de Boncuk adı verilen eşek günün belli saatlerinde saban çekti, tarla sürdü

Hatırlanabileceği gibi Xiao Yu’nun “Ground” adlı eseri kapsamında Gümüşdere’de doğal ortamından getirilen bir eşek kullanılmış ve başta Dört Ayaklı Şehir olmak üzere hayvan hakları savunucuları bu duruma tepki göstermişti.

Dün (20 Eylül) de konuyla ilgili Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ve Dört Ayaklı Şehir bir basın açıklaması yaptı. Ayrıca Bienal’de Adel Abdessemed’in sergilenen fildişi heykeli önünde “İyi bir komşu hayvan düşmanı olamaz! / A good neighbor is not an enemy of animals!” dövizleri tutarak protesto gerçekleştirdi. “15. İstanbul Bienali’nin ana teması olan “iyi bir komşuluğun”, hayvanların gündelik hayatta, dilsel, estetik ve sembolik bütün alanlarda öldürülmediği, bizlerle birlikte yaşayabildiği, yaşam hakkının korunduğunda mümkün olabileceğine inanıyoruz.” denen basın açıklamasının tamamı şöyle:

#iyibirkomşu hayvan düşmanı olabilir mi?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali 16 Eylül Cumartesi günü başlamıştır. Şehrimizin ismini taşıyan binenalde bir eşek fillî olarak ve CITES belgesine göre kullanımları izne tâbi olan fil dişleri, “sanat işi” dâhilinde sergilenmiştir. 

Aynı şekilde, Aude Pariset’in Pera Müzesi’nin orta yerine konumlandırdığı bebek beşiği içinde binlerce solucan yerleştirilmiş. Beşiğe gerilmiş beyaz straforu yiyerek hayatta kalmaya devam eden solucanlar, sanat eserinin asli performatif unsurunu oluşturmaktadır. 

Ulusal mevuzatımızdaki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 10. maddesinin 5. fıkrasına göre, İstanbul Bienali kapsamında teşhir edilen eşek hakkındaki durumun soruşturulması ve yaptırıma tâbi tutulması gerekir. Aynı şekilde Anayasa’nın 90/son maddesine göre imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre de fil dişlerinin kullanımı izne tâbidir. Bienalde sergilenen Adel Abdessemed’in fildişinden yapılmış heykeli de hayvan hakları savunucularının tepkisini çekmiş durumdadır. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) geçen yıl yayınladığı rapora göre, her 15 dakikada bir fil, fildişi ticareti için öldürüldüğünü hatırlatmak istiyoruz.

15. İstanbul Bienali’nin ana teması olan “iyi bir komşuluğun”, hayvanların gündelik hayatta, dilsel, estetik ve sembolik bütün alanlarda öldürülmediği, bizlerle birlikte yaşayabildiği, yaşam hakkının korunduğunda mümkün olabileceğine inanıyoruz. 

Tüm bu hak ihlallerinin ve hayvan kullanımının sanat için meşru kılınması hiçbir şekilde ve kesinlikle kabul edilemez. Türkiye’deki hayvan hakları savunucuları olarak İstanbul Bienali aracılığıyla, sanat adına işlenen bu hak ihlallerine karşı yasal  mücadele başlattığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz: 

Dört Ayaklı Şehir ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) olarak, bugün 15. İstanbul Bienalindeki hayvan sömürüsüne,canlı hayvan kullanımının ve ulusal ve uluslararası mevzuat gereği izne ve cezai yaptırıma tabi olan fildişi kullanımına karşı idari soruşturma başvurumuzu Valilik ve İl Orman Su İşleri Müdürlüğüne resmi yollardan ilettik.

İstanbul Bienali yönetiminden, küratörler Michael Elmgreen ve  Ingar Dragset’te, söz konusu eserlerle ilişkili sanatçılardan özür ve açıklama, daha da önemlisi canlı hayvan ve hayvan organı kullanımı içeren tüm eserlerin sergiden derhal kaldırılmasını talep ediyoruz.

Dört Ayaklı Şehir ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)