(KOS Medya – 4 Ekim 2017)

ODTÜ Ormanları’na bir gece baskını yaparak “yol açma” bahanesiyle tahrip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ABB yetkilileri hakkında Orman Kanunu’na muhalefet, kaçak ağaç kesimi ve orman kaçakçılığı, kamu malına zarar verme gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği tarafından, 9 Eylül günü iş makineleriyle ODTÜ Ormanı’na ait 48 hektar alanı yok ettiği belirtilerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı İ. Melih Gökçek ve ABB ilgili birim yetkilileri hakkında Orman Kanunu’na muhalefet, kaçak ağaç kesimi ve orman kaçakçılığı, kamu malına zarar verme gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri ve ODTÜ rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK hakkında kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen suçlar karşısında görevlerini yerine getirmeyip görevi ihmal suçu işlediklerine dair suç duyurusunda bulunuldu.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği yetkilileri, yaptıkları açıklamayla anayasa ve kanunlara göre açıkça suç teşkil eden eylemleri işleyenlerin hakettikleri cezaya çarptırılmaları konusunda takipçi olmaya devam edeceklerini dile getirdiler.

“Gökçek’in beyanı suç itirafıdır”

Cnnturk.com‘un edindiği bilgiye göre suç duyurusunda ODTÜ ormanında hukuka aykırı bir doğa kıyımı gerçekleştirildiği belirtilerek, “İ. Melih Gökçek tarafından sosyal medyada paylaşılan dron çekimleri ve video görüntüleri yapılanları göz önüne sermektedir. Üstelik İ. Melih Gökçek’in “4,5 km’lik yolu bir gecede açarak rekor kırdık” şeklinde basına yansıyan beyanı suç itirafı niteliğindedir” denildi.

Yine suç duyurusunda belediyenin ODTÜ Ormanı’na mevzuata ve usulüne uygun izin almadan girdiği belirtilerek TOMA’lar ve kolluk kuvvetleri eşliğinde ODTÜ Ormanı’nda yaptığı yıkım “hukuksuz, kanunsuz ve usulsüzdür” denildi.

Mevzuata göre tespitler yapılmadan ve gerekli raporlar hazırlanmadan ağaçların kesilmesiyle suç işlendiği; olağan ormancılık faaliyetleri ya da olağanüstüdurumlar gereği ormanlardan kesilecek ağaçların tespiti ve raporlanmasından sonra, ağaçların usulüne uygun olarak işaretlenmesi ve damgalanması gerektiği ifade edildi.

“Yasaktır ve suçtur”

Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Sonuç olarak; yol güzergahı geçirilen alan her durumda orman rejimine tabidir. Mülkiyet devri değil, izin söz konusudur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca izin verilmiş olsa bile ODTÜ Ormanında yol inşaatı dışında ormanla ilgili yapılacak iş ve işlemler Orman Kanunu’na tabidir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesme ve başka yerlere taşıma yetkisi olamaz.

Yapılacak yol için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ’den izin alması ya da ODTÜ’nün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne izin vermesi değil, orman sahibi olarak ODTÜ’nün Orman Genel Müdürlüğü’nden izin alması gerekir. Böylesi bir izin için ise; kesilecek ağaçların yer (bölme ve bölmecik), cins/tür ve hacimlerinin plan verilerine göre gösterileceği Olağanüstü Hasılat Etası Raporu hazırlanması ve Raporun onaylanması zorunludur.

Uygulama aşamasında ise kesilmesi öngörülen ağaçların damgalanması, Dikili Kesim Zabıtnamesi hazırlanması; kesilen ağaçların alandan çıkarılıp başka yerlere taşınabilmesi için ise Nakliye Tezkeresi düzenlenmesi gerekir. Usulüne uygun kesilip nakil edilmeyen orman ürünleri, kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığında “kaçak” işlemi görür. Ağaçların sökülüp başka yere taşınması da izin alınmasını ve Nakliye Tezkeresi düzenlenmesini gerektirir.

Orman Kanununun 14. Madde’sinin “A” fıkrası uyarınca “Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak”, “B” fıkrası uyarınca “Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek” YASAKTIR ve SUÇTUR!”