(KOS Medya – 5 Ekim 2017)

Kuzey Ormanları Savunması mekanını ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Kağıthane Belediyesi Basın ve Tarih Danışmanı Hüseyin Irmak ile, Belgrad Dekovil Hattı projesi ile Belgrad Ormanı’nı ve genel olarak Kuzey Ormanları’nı tehdit eden konular değerlendirildi.

KOS’un hem Belgrad Ormanı’nın hem de Kuzey Ormanları’nın bütünlüğünü parçalamaya, ormanın içinde ve çeperinde yeni ulaşım hatları ile yeni imar alanları açmaya yönelik projelere karşı itirazlarını yinelediği ziyarette; sermayenin İstanbul ve kuzeyinde yer alan tabiat alanları üzerindeki baskılarına boyun eğilmemesi ve şehrin kuzeye doğru büyütülmemesi gerektiği belirtildi.

Ziyarette Kuzey Ormanları Savunması temsilcileri, Belgrad Ormanı’nın doğal bütünlüğünün korunması gereken son parçasını da ikiye bölecek ve binlerce ağacı katledecek, Belgrad Ormanı’nın idam fermanı demek olacak “Dekovil Hattı” demiryolu projesinin iptal edilmesi talebini yineledi. Tüm İstanbulluların şu anda rahatlıkla ulaşıp, nefes alabildiği Belgrad Ormanı’nın her şekilde korunmaya devam edilmesinin gerektiğini belirtildi. Bu kapsamda ormanın tekrar sağlığına kavuşması, orman üzerindeki denetimsiz insan baskısının azaltılması ve mesire alanına çevrilmemesi, parçalanıp yok edilmemesi için somut adımlar atılması ve diğer ilçe belediyeleri ile birlikte çalışılması talep edildi. Bu temelde orman çevresinde imar ruhsatı verilmemesi; Belgrad Ormanı’nın cansuyu olan yüzey altı sularının sondajlanarak ulusal ve uluslararası pazarlarda satılmasına son verilmesi, yani su sondaj istasyonlarının kapatılması; Fatih Ormanı gibi Belgrad Ormanı’nın doğal uzantısı olan ve yapay sınırlarla ayrılmış tüm orman alanlarının Belgrad Ormanı’na dahil edilmesi ve avcılığın yasaklanması dahil olmak üzere ilgili talepler iletildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ormanlık alanlarda insan ve araç baskısının azaltılması, sportif araçların sokulmaması, avcılığın engellenmesi vs. açıkça sayılan tüm konularda KOS’un adım atması durumunda destek vereceklerini ifade etti.

Dört bir yandan megaprojelerle kuşatılmış olan Belgrad Ormanı ve Kuzey Ormanları ekosistemi üzerine hiç bir şekilde pazarlık yapılamayacağını belirten Kuzey Ormanları Savunması temsilcileri; İstanbul’da son dönemde ‘yeşillendirme’ adı altında yaşanan orman katliamlarının, yani “kent orman”larının da tüm şehrin geleceğini tehlikeye attığını ve tüm belediyelerin bu eylemlerden uzak durması gerektiğini ifade ettiler. Bu bağlamda işletmesi Kağıthane Belediyesine verilen ‘Mehmet Sultan Tabiat Parkı’ adlı ormanlık alanda kontrolsüz insan ve araç baskısının azaltılması gerektiği dile getirildi.

KOS’un Ağustos ayında belgeleyerek duyurduğu ve protesto ettiği üzere, Kuzey Ormanları içinde yer alan Mağlova Kemeri’nden Alibey Barajına kadar uzanan göl ve su havzası etrafında ağaç kıyımı yapılarak yeni yollar açılıyor. Kuzey Ormanları’nın önemli ve doğal uzantılarından biri daha “Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı” adı altında çevrilerek, orman bütünlüğünden koparılarak iş araçlarıyla kuru boş bir ağaç dekoruna çevriliyor. Su ve orman havzası yandaş firmaların peyzaj projelerine teslim ediliyor. Böylece 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu ile parçalanan İstanbul Kuzey Ormanları’nın hala ayakta kalmayı başarmış kısımları da ‘kent ormanı’ adı altında kesip biçilerek parka çeviriliyor ve tüm bunlar halka hizmet olarak lanse ediliyor.

(İlgili haberler için bkz.
Kuzey Ormanları içindeki Alibey su havzası çevresi “kent ormanı” adı altında tahrip ediliyor!

Kuzey Ormanları Eğlence Parkı Dekoru Değildir! )

Kuzey Ormanları Savunması temsilcileri ayrıca, Kağıthane’nin nefes aldığı tek temiz hava koridoru olan Cendere vadisinin inşaat şirketleri tarafından işgaline son verilmesi, bölgedeki taş ocaklarının ve beton işletmelerinin faaliyetlerinin durdurulması, Kağıthane – Kemerburgaz arasında inşaat talanına son verilmesi ve Cendere vadisinin Kuzey Ormanları’nın parçası ilan edilerek terk edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Bunların dışında, İstanbul’u kuzeye doğru büyütmeye; Kuzey Ormanları ekosisteminin içine yeni yapılaşma alanları açmaya, ulaşım hatları taşımaya yeltenen her türlü projenin durdurulması gerektiği ifade edildi. Ormanları çevreleyen yerleşim ve yol hareketlerinin bir sonraki duraklarının kaçınılmaz olarak ormanın kendisi olacağı dile getirildi. Mevcut çevre ve orman koruma yasalarının yoğun ekonomi baskısı nedeniyle çok yetersiz kaldığı günümüzde, çocuklarımıza bir İstanbul kalabilmesi için zorunlu olan bu koşulun sağlanabilmesi amacıyla yeni bir ‘Kuzey Ormanları Yasası’ çıkarılması için ilgili tüm belediyelerle ve taraflarla birlikte çalışılması gerektiği belirtildi.