(Emine Kaplan / Cumhuriyet – 6 Ekim 2017)

Torba yasada bulunan ÇED düzenlemesine AKP’li vekiller bile itiraz etti. Vekiller tasarı yasalaşırsa ‘3 aylık’ süre uygulamasının şirketlerin lehine olduğunu söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan torba tasarının MTV’ye yüzde 40 artış öngören maddesinin dışındaki bazı düzenlemelere de AKP içinden itiraz geldi. Maden Yasası’nda değişiklik yapılarak ÇED raporunun ve diğer izin başvurularının 3 ay içinde tamamlanmaması durumunda ‘olumlu karar verilmiş sayılacağı’na ilişkin düzenlemeyi eleştiren bazı AKP’li vekiller, “Doğa katliamına yol açar” uyarısında bulundu. Tütün ile ilgili düzenlemeler de tepki çekti. Tartışmalı MTV artışına ilişkin maddenin de yer aldığı torba yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Ancak 132 maddelik tasarı üzerindeki tartışmalar, yalnızca MTV düzenlemesi ile sınırlı kalmadı. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın AKP’li Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine tasarıyla ilgili brifingi sırasında tasarının bazı maddeleriyle ilgili eleştiriler gündeme geldi. Tasarının 54. maddesi, Maden Yasası’nın 7. maddesinde değişiklik öngörüyor. Düzenleme şöyle: “ÇED işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirme süresince en geç 3 ay içinde bitirilir, aksi takdirde ÇED ve diğer izin başvuruları ile ilgili olumlu karar verilmiş sayılır ve genel müdürlük tarafından buna göre işlem yapılır.” Toplantıda söz alan bazı milletvekilleri, ÇED ile ilgili düzenlemenin suiistimallere açık olduğunu belirterek, “Kamu görevlileri, tehdit ya da rüşvet karşılığı izin başvurularını çok kolay bir şekilde 3 ay çekmecede tutup süre bittikten sonra ortaya çıkarabilir. 3 aylık süre sınırlaması izin isteyen şirketlerin lehine bir tablo oluşturur. Bu düzenleme aynen yasalaşırsa çok büyük doğa katliamlarına neden olur” görüşünü dile getirdi.

Tütüne tepki

Tasarıda yer alan tütünle ilgili düzenlemeler de AKP’li vekillerin tepkisini çekti. Özellikle tütün üretiminin yapıldığı Adıyaman’ın vekilleri, “Tasarının aynen kabulü halinde ilimizin ekonomisi tamamen çöker. Kaçak üretim artar. Binlerce insan işsiz kalır. Bunlar beraberinde sosyal sorunları da getirir” dedi.