(KOS Medya – 30 Ekim 2017)

Haber kapak foto: Facebook 송동효

Güney Kore – Jeju Adası’nda bulunan beş köyün sakinleri adaya yapılacak ikinci bir havalimanına karşı ayakta. Evlerinin kaybedilmesi tehdidiyle karşı karşıya kalan köylüler direniş çadırı kurdu,  direnişin önde gelenlerinden Kim Kyung-bae süresiz açlık grevine başladı.

Güney Kore’nin güney sahillerindeki Jeju Adası’nda ikinci havalimanı için projenin Kasım 2015’te duyurulmasından bu yana sürekli direniş var. Havalimanı bölgesi adanın doğu kıyısında yer alan Seongsan’da bulunuyor ve projenin etkileyeceği Susan-ri, Sinsan-ri, Nansan-ri, Goseong-ri ve Opnyeon-ri köylüleri zorla tahliye ve tarım alanlarının kaybıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz haftalarda havalimanı projesine karşı tırmanışa geçen direnişle birlikte 10 Ekim’de köylülerin ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla Jeju Adası Eyalet Hükümet Konağı dışında bir direniş çadırı kuruldu ve oturma eylemleri başladı. Aynı zamanda, Seongsan Halk Komitesi’nin Başkan Yardımcısı Kim Kyung-Bae de süresiz açlık grevine başladı, havalimanına karşı olan eylemciler de desteklerini göstermek için dönüşümlü açlık grevine katılıyor.

Direniş çadırı / Foto: 송동효

Jeju Eyalet Hükümeti ise eylemcilerin “illegal olarak yolu kapatarak trafik sorununa neden olduklarını” belirterek 17 Ekim’e kadar direniş çadırının kaldırılması gerektiğini açıklamış, kaldırılmadığı takdirde zorla müdahale edileceği uyarısında bulunmuştu. Direniş çadırı ise son bilgilerin geldiği 27 Ekim tarihi itibariyle hala ayakta bulunuyordu.

Eyalet hükümetine göre “trafik sorunu”na neden olan çadır: Foto: @munjhj

Havalimanı projesi zorla tahliyeler ve tarım alanlarının kaybı gibi projenin doğrudan etkileyeceği bölge sakinlerine danışılmadan ilerliyor. Kurulan direniş çadırı ve protestolar ise havalimanı projesini kesintiye uğratan arazi etüdü ve çevresel etki değerlendirme sürecinin engellenmesi gibi bir dizi küçük zafer üzerine kurulu. Son olarak, havalimanı karşıtları 18 Eylül 2017’de gerçekleşen ve bölge halkına danışılmadan organize edilen bir toplantıyı bastılar. Projeden etkilenecek bölge sakinlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 70’in üzerinde eylemci, havalimanı hakkındaki toplantının meşruiyetine itiraz etti, toplantıyı organize eden resmi görevlileri havalimanının reklamını yapmakla suçladı, projenin tekrar gözden geçirilmesini talep etti.

Video: 18 Eylül’de gerçekleşen toplantı 

Jeju Havalimanı’na karşı direnişin iki yılı

İkinci havalimanı projesinin açıklandığı tarihten itibaren geçen iki yılda yüzlerce kişinin katıldığı eylemler ve gösteriler düzenlendi. Havalimanı proje bölgesinin %70’ini tarım alanları oluşturuyor ve bölge sakinlerinin geçim kaynaklarını ve gıda üretimini doğrudan tehdit ediyor. Şayet proje gerçekleşirse Seongsan’daki köylülerin %75’i zorla tahliye edilecek ve bölgedeki diğer köyler de süreçten ağır bir şekilde etkilenecek.

Gelenekler ve ritüeller de havaalimanı karşıtı eylemlerde yer buluyor oluyor. Şaman geleneklerinin de görüldüğü eylemlerde adanın üç kurucusu ve rüzgar ve deniz tanrıçası Youngdeung’a da atıf yapılıyor.

Seongsanup İkinci Havalimanı Karşıtı Komisyonu başkanı Kang Wan-bo, hükümetin projeden etkilenecek köylülerin endişelerini giderecek bir adım atmadığını belirtiyor. Kang ayrıca adada turizmi genişletmenin “saçma” olacağını söyleyerek, vatandaşların haklarının ve doğanın korunmasının turist dolarlarındaki artışın önüne geçmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Turizm megraprojeleri ve “Hava Kent”i için planlar

Havalimanı projesi planlamacıları ve destekçileri, havalimanıyla birlikte Jeju’ya muazzam bir turist akını olacağını öngörüyorlar. Ancak aynı olası turist akını, adayı turizm için cazip hale getiren adanın bozulmamış ekosistemini tehlikeye atacak. Adadaki tarımın başlangıcının kaynağı olduğu düşünülen Honinji Göleti de proje alanına yakın konumda. UNESCO tarafından koruma altında olan Seongsan İlchulbong (‘Sunrise Peak’ olarak da bilinen denizden 182 metre yüksekliğinde volkanik bir koni) de uçakların olası yakın uçuşlarıyla risk altına girecek.

Seongsan İlchulbong

Jeju Valisi Won Hee-ryong, havalimanının 3,5 milyar ABD doları maliyetiyle ada tarihindeki en büyük proje olacağını “müjdeliyor”. Planlamacılar, yıllık 25 milyon yolcu kapasiteli tek bir pistin yapılmasını öngörüyor ve projenin 2025’te bitirilmesini hedefliyor. Bu, Jeju’nun mevcut havalimanındaki trafik seviyelerine eş değer düzeyde. Mevcut havalimanına ikinci bir pist ekleyerek ikinci havalimanının gereksinimini ortadan kaldırma olasılığı ise yetkililer tarafından dile getirilmiyor.

Yeni havalimanı reklamı / Kaynak: pagansweare

İkinci havalimanının kitle turizmi mega projelerini de tetikleyecek. Ticaret alanları, kumarhaneler ve golf sahaları, tema parkları ve tatil merkezleri gibi “turist tuzakları”yla ada, havalimanıyla birlikte cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılırken Jeju’nun ekolojik varlıklarının ve benzersiz mirasının da metalaştırılması hızlanacak.

Bu bakımıyla Jeju’da havalimanı etrafına yapılacak alışveriş merkezleri, kongre tesisleri ve finans merkezlerini de kapsayan bir aerotropolis, bir “Hava Kenti” projesi söz konusu. Havalimanı karşıtı kampanya liderleri de havalimanının neden olacağı ekolojik tahribata ve aerotropolis merkezli kentsel yayılmanın bölge ekosistemi üzerinde bırakacağı etkiye dikkat çekiyorlar. “Hava Kenti”ni, adanın turizm merkezlerine bağlayacak yüksek hızlı tren ve otobüs rotalarının da inşa edilmesi planlar dahilinde yer alıyor.

Jeju barış hareketi

Havalimanı karşıtı hareket, ikinci havalimanı projesinin adanın askerileştirilmesiyle de bağlantılı olabileceğinden endişe duyuyor. Bir çok havalimanı hem sivil hem de askeri fonksiyonlara hizmet ediyor ve Mart 2017’de eski Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Jeong Gyeong-du da havalimanının bir arama ve kurtarma tesisine (SAR) sahip olması gerektiğini söyledi. Bu bazı yorumcular tarafından havalimanında bir Hava Kuvvetleri üssü kurulacağının da bir sinyali olarak değerlendiriliyor. Hava Kuvvetleri Genel Müdürü Lee Sang-gyu da 2018’de bir askeri hava üssü inşasının fizibilite çalışmalarının başlayacağını belirtiyor ki bu da askeri üssün havalimanı projesine eklemlenebileceği endişelerini arttırıyor. Ulaştırma Bakanlığı ise bu iddiaları reddediyor.

“Jeju’yu Şimdi Kurtar”

‘Barış Ada’sı olarak bilinen Jeju Adası’nın giderek askerileşmesi aynı zamanda bölgedeki ABD çıkarlarıyla ve ABD’yle paralel hareket eden Güney Kore dış politikasıyla da örtüşüyor. Havalimanı karşıtı hareket de Ulaştırma Bakanlığı’nın konu hakkındaki demeçlerine şüpheli bakıyor. Adadaki askeri hareketliliğin artmasına önemli bir örnek adanın güney sahilinde bulunan küçük balıkçı kasabası Gangjeong’a kurulan ve deniz ekosistemi üstünde muazzam tahribat bırakan Gangjeong Donanma Üssü. Üs, Mart 2017’de Amerikan donanmasından bir geminin yanaşmasıyla açılmıştı. Donanma üssüne yakın gelecekte kruvazörlerin yanaşacağı bir sivil liman eklenmesi de söz konusu. Donanma üssüne karşı on sene boyunca mücadele eden, kampanyalar ve doğrudan eylemlilikler gerçekleştirerek askeri üssün inşasını geciktirmeyi başaran “Save Jeju Now” (Jeju’yu Şimdi Kurtar) ve Gangjeon’lu aktivistler de Seongsan’da inşa edilmesi planlanan ikinci havalimanına karşı eylemliliklere destek veriyorlar.

 

Jeju’da ikinci havalimanı karşıtı hareketin FB sayfasına ulaşmak için: https://www.facebook.com/groups/613576935504889/

“Evimizi çöplüğe çeviriyorsunuz ve gidecek hiç bir yerimiz olmayacak” / Foto: pagansweare

 

Kaynak: Anti-Aerotropolis Movement : Second Jeju airport resistance intensifies – protest camp and hunger strike