(Rıfat Doğan / Diken – 31 Ekim 2017)

Trakya’da daha önce başka bir yerde planlanan termik santral projesi ormanlık alana kaydırıldı, proje nedeniyle kesilecek ağaç sayısının 250 bin olacağı belirtiliyor.

İlk planda proje için Çerkezköy Belediyesi’ne ait bir arazi seçildi ve acele kamulaştırma kararı alındı ancak belediyenin açtığı dava sonucu Danıştay, kamulaştırma kararı için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karardan sonra projenin yeri değiştirildi ve meşe ormanın olduğu bölgede karar kılındı.

Yeni seçilen alanda termik santral projesi 3312 dönümlük meşe ormanını tehdit edecek. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi durumunda en az 250 bin ağacın kesileceği belirtiliyor.

‘Proje kamu arazisi olan ormanlık alanlara çekildi’

Konuya ilişkin olarak Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu avukat Deniz Bayram, Yırca’da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği “Enerji planlamalarında acele kamulaştırma yapılmaz” kararını hatırlatarak, “Enerji planlamalarının savaş, doğal afet gibi ekstrem durumlardan farkı olduğu, acele kamulaştırmanın konusu olamayacağı artık hukuki bir kural” dedi.

Avukat Bayram söz konusu plan değişikliğiyle ilgili şunları söyledi: “Trakya’da, Ergene havza koruma planı ile başlayan, Trakya’nın su kaynaklarını, çevre yaşamını ve tarımsal alanlarını korumacı yaklaşım, kömürlü termik santral uğruna terk ediliyor. Enerji planlamasında, acele kamulaştırmanın hukuka aykırı olduğu ve projenin 1/100.000lik bölge planlamasında yer almadığının Danıştay kararı ile tespit edilmesi sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapboz tahtasına çevirdiği Trakya bölge planlamasında bir kez daha değişiklik yaparak, projeyi kamu arazisi olan ormanlık alanlara çekti. Bölge planlaması, plan hukukunun belirli ilkeleri ile yapılır. Kömürlü termik santral projesi için bölge planlamasının değiştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yıllarca yatırım yapılan Trakya’nın korunmasını rafa kaldırarak kömürlü termik santral projesi için plan değişikliğine gitmesi ve ormanlık alanda kömürlü santral projesini onaylaması, genel olarak Anayasa’nın 56. Maddesi’ne, özel olarak da Trakya’da çevre ve sağlık için yapılan yatırımlara aykırı.”