(Hazal Ocak / Cumhuriyet – 1 Kasım 2017)

Trakya’da meşe ormanını ve yeraltı sularını tehdit eden termik santral projesi, akciğer hastalıklarını ve kanseri de arttıracak.

Çerkezköy ve Silivri’de tarım alanlarına yapılması planlanan, bölge sakinlerinin istemediği kömürlü termik santral projesinin yeri değiştirildi. Bu kez de projenin yeri Pınarça ile Safaalan mahallelerinin arasındaki ormanlık alana kaydırıldı. Yeni plan meşe ormanını da tehdit ediyor. Greenpeace santral için en az 250 bin ağaç kesileceğini ve Ergene Havzası’ndaki yeraltı sularının yılda 500 milyon metreküp azalacağını öngörüyor.

Yeri değişti

İlk planda, kömürlü termik santralın inşası için belirlenen alanda, tarım alanları ile birlikte Çerkezköy Belediyesi’ne de ait bir arazi bulunuyordu. Santralın inşası için acil kamulaştırma kararı çıkarılmıştı. Belediye, acele kamulaştırma kararının iptali için Danıştay’a yaptığı başvurunun kabulü ile verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından projenin yeri değiştirildi.

Bölgeye ilişkin yeni çevre düzeni planı 19 Ekim’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıktı. Planda yaklaşık 331.2 hektarın orman alanı bunun 61.6 hekranının meşe alanı olduğu belirtildi. 166.7 hektar alanın orman içi açıklık olduğu ifade edilen raporda 2.1 hektarın da su alanı olduğu anlatıldı. Arazinin bir kısmı da “Yeraltı Suyu Besleme Alanı”da kalıyor. Plana 18 Kasım’a kadar itiraz edilebilecek.

‘Kanserde artış yaşanır’

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Avukat Deniz Bayram, söz konusu plan değişikliğiyle ilgili şöyle konuştu:

“Trakya’da, Ergene Havza koruma planı ile başlayan, Trakya’nın su kaynaklarını, çevre yaşamını ve tarımsal alanlarını korumacı yaklaşım, kömürlü termik santral uğruna terk ediliyor. Enerji planlamasında, acele kamulaştırmanın hukuka aykırı olduğu ve projenin 1/100.000’lik bölge planlamasında yer almadığının Danıştay kararı ile tespit edilmesi sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yap boz tahtasına çevirdiği Trakya bölge planlamasında bir kez daha değişiklik yaparak projeyi kamu arazisi olan ormanlık alanlara çekti. Bölge planlaması, plan hukukunun belirli ilkeleri ile yapılır. Kömürlü termik santral projesi için bölge planlamasının değiştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yıllarca yatırım yapılan Trakya’nın korunmasını rafa kaldırarak kömürlü termik santral projesi için plan değişikliğine gitmesi ve ormanlık alanda kömürlü santral projesini onaylaması, genel olarak anayasanın 56. maddesine, özel olarak da Trakya’da çevre ve sağlık için yapılan yatırımlara aykırı.”

Bayram, söz konusu kömürlü termik santralın inşa edilmesi durumunda bölgedeki su kaynaklarında ciddi tükenme olacağını, yaşanacak hava kirliliği ile KOAH (kronik akciğer hastalığı), astım ve kanser vakalarında artış yaşanacağını ve tarımsal üretimin tehdit altına gireceğini vurguladı.