(Özer Akdemir / Evrensel – 10 Kasım 2017)

Türkiye’nin dört bir yanından ekoloji örgütleri, 11-12 Kasım’da sorunlar karşısında ortak mücadeleyi tartışmak için Bergama’da bir araya geliyor.

Türkiye ekoloji hareketi çok önemli bir dönemeçte. Ekoloji mücadelesinin köşe taşlarından bir mücadeleye sahne olan Bergama, ülkenin belli başlı ekoloji örgütlerinin buluşmasına ev sahipliği yapacak. Yurdun dört bir yanından 11 çağrıcı örgütün düzenlediği 11-12 Kasım Ekoloji Örgütleri Bergama Buluşması iki gün sürecek ve en önemli gündem maddesi ise mücadelenin sorunları karşısında ortak mücadele ve ortak örgütlenme olacak.

EKOLOJİ HAREKETİNİN ACİL SORUNLARI

Buluşmanın çağrı metninde yaşamın her alanında Kapitalist sistem kaynaklı saldırıların çığ gibi büyüdüğü belirtilerek, siyasi iktidarın tam desteğini alan şirketlerin, doğa talanını, acımasızca yürüttüğü dile getirildi. Hukukun ayaklar altında olduğu, yaşamı savunucularının kazandığı her davanın, arkadan dolanılarak işlevsiz hale getirildiğine dikkat çekilen çağrı metninde, en küçük barışçıl eyleme acımasızca saldıran kolluk güçlerinin adeta sermayenin emrindeki milisler gibi davrandığı ifade edildi. Bu durum karşısında “ne yapmalı nasıl yapmalı?” sorusunun acil olarak Türkiye ekoloji hareketinin önünde durduğunun altını çizen çağrı metninde şu görüşlerde yer verildi: “Bu güne kadar, yurdun her köşesinde yürütülen mücadeleler gösterdi ki sadece yerel mücadeleler yeterli olamıyor. Sermayenin gücü karşısında küçük kazanımlar dışında yeterli bir direnç gösterilemiyor. Öyleyse, bir araya gelip, mücadelelerin kalıcı çözümler sağlayabilmesi için bundan sonra nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, güçlerimizi nasıl birleştirebileceğimizi, bunun için neler yapabileceğimizi konuşup tartışmamızın zamanı geldi.”

ORTAK ÖRGÜTLENME

Çağrı metninde “Ekoloji Örgütleri Bergama Buluşması’nda ortak dertlerden çok çözüm yollarını konuşmak, güçleri, mücadeleleri, birleştirmenin yol ve yöntemlerini tartışmak, Türkiye Ekoloji Hareketi’nin ortak örgütlenmesini, mücadele birliğini oluşturmak üzere, ön yargısız, ‘o olursa ben olmam’ zafiyetine düşmeden” bir araya gelme çağrısı yapıldı.

Bergama Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğin Cumartesi günü öğlene kadar olan kısmı kamuoyuna açık olacak. Buluşmanın sonraki bölümleri ise çağrıcı ve davetli ekoloji örgütlerinin katılımı ile yapılacak.

ÇAĞRICI EKOLOJİ ÖRGÜTLERİ

1. Bartın Platformu

2. Bergama Çevre Platformu

3. Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP)

4. Doğu Akdeniz Çevre Platformu

5. DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu

6. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

7. Kuzey Ormanları Savunması (KOS)

8. Mezopotamya Ekoloji Hareketi (MEH)

9. Muğla Çevre Platformu

10. Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)

11. Yeşil Artvin Derneği

EKOLOJİ ÖRGÜTLERİ BERGAMA BULUŞMASI  PROGRAMI

11 Kasım Cumartesi

09.30-10.00 Açılış konuşmaları (Belediye Başkanı ve toplantıyı örgütleyen örgütlerin temsilcisi)

10.00-10.45 Bergama’dan Cerattepe’ye ekoloji mücadeleleri (Görsellerle sunum) (EGEÇEP Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Ali Osman Karababa )

10.45-11.00 Ara

11.00-12.00 Forum  (Bireysel katılıma açık olan bu kısımda, ‘Buluşma’ya gelenler, güncel çevre sorunları, deneyimler ve çözüm önerilerine dair görüşlerini aktarılabilecek.)

12.00-13.00 Öğle yemeği

13.00-18.00 Ekoloji mücadelesi sorunlarımız (Programın bundan sonraki oturumları örgütsel düzeydeki katılımlarla gerçekleşecek)

Bu ana başlık altında aşağıdaki ara başlıkların tartışılması, örgüt temsilcilerinin bu konulardaki görüşlerini iletmeleri

13.00-14.00 Ekoloji mücadelesi ve siyasal sorunlar (Ülkedeki siyasal atmosferin ekoloji mücadelesindeki yansımaları ve buradan kaynaklanan sorunlar)

14.00-14.15 Ara

14.15-15.15 Ekoloji mücadelesi ve hukuksal sorunlar (Ülkede hukuksal süreçlerin geldiği durum, ekoloji mücadelesinin bu durum karşısındaki konumu)

15.15-15.30 Ara

15.30-16.30 Ekoloji mücadelesi ve toplumsal – örgütsel sorunlar (OHAL, yasaklar, demokrasinin açmazları, tıkanan mücadele araçları)

16.30-16.45 Ara

16.45-18.00 Ekoloji mücadelesinde finansal ve diğer sorunlar (Mücadelenin gereksinim duyduğu maddi kaynağın yaratılması süreçleri, sorunlar. Fon/proje gibi dış destek konusuna yaklaşımlar, görüşler….)

Akşam yemeği

Niyazi Koyuncu konseri

12 Kasım 2017 Pazar

09.00-09.45 Ekoloji mücadelesinde birlik ve ortak örgütlenme (Ankara Ünversitesi siyasal Bilgiler Fak. Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Çoban)

09.45-10.00 Ara

10.00-15.00 Ekoloji mücadelesinde yeni yöntemler; neyi nasıl yapalım?

(Bu ana başlık altında önceki günkü oturumlarda tartışılan ekoloji mücadelesinde ortaya koyulan sorunları nasıl, hangi yol ve yöntemlerle aşabileceğimize dair görüşlerin tartışılmasının yanı sıra asıl olarak çağrı metninde de yer alan ekoloji mücadelelerinin birliği ve ortak örgütlülüğü konusunda görüş – öneriler ortaya konacak. Üç oturum şeklinde planlanan bu ana başlık sonunda bir Sonuç Bildirgesinin hazırlanması ve bundan sonrası da burada konuşularak sonuç bildirgesine yansıtılacak)

10.00-11.00 1. Oturum

11.00-11.15 Ara

11.15-12.15 2. Oturum

12.15-13.00 Öğle yemeği

13.00-15.00 3. Oturum ve sonuç bildirgesi

15.00 Bergama gezisi