Haber

Published on Kasım 14th, 2017 | by Kuzey Ormanları Savunması

Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif Bafa’da buluştu

(KOS Medya – 14 Kasım 2017)

İklim değişikliğine ve insan sağlığına etkisi artık tartışmasız olan fosil yakıtlara karşı mücadele yürüten yerel, ulusal ve uluslararası STK ve ekoloji alanında mücadele veren örgütlerden oluşan FYKİ (Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif) Yuva Derneği ve 350 Türkiye’nin kolaylaştırıcılığıyla Bafa’da buluştu. Buluşmaya iki KOS aktivisti de Kuzey Ormanlarını temsilen katıldı.

FYKİ bileşenlerinden 43 temsilcinin katıldığı buluşmada kendi yaşam alanlarında kömürlü termik santrallere karşı mücadele veren yaşam savunucuları deneyimlerini birbirleriyle paylaştı. Katılımcılar termik santrallerin halk sağlığı, iklim, arıcılık, hayvancılık, tarım ve turizm gibi hem yaşamsal hem ekonomik varlıklara etkisi konusunda beraber atölye çalışmaları yaptı. Mücadelenin hukuki zemini konusunda oldukça besleyici aktarımlar yapıldı.

 

Mücadelelerinin ortaklaştırılması ve yerelde mücadelenin yoğunlaşmasının önemi üzerinde duruldu. İletişim ağı güçlendirildi ve dayanışma yolları açıldı.Termik santral bacalarından çıkan ve soluduğumuz havaya karışan partikül maddelerin ve bu maddelere tutunan maddelerin herhangi bir siyasi görüş ya da sosyo-ekonomik ayrım yapmadan kilometrelerce uzağa giderek her insanın nefes borusuna ve ciğerlerine yapıştığının her fırsatta vurgulanması gerektiği halk sağlığı konusunda çalışan katılımcılar tarafından vurgulandı.”


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑