(Rıfat Doğan / Diken – 17 Kasım 2017)

Ankara’da Eymir ve Mogan gölleri havzalarında bulunan, planları defalarca değiştirilen Sinpaş Altınoran ve Marina Ankara projelerinin inşaat ruhsatları mahkeme kararıyla iptal edildi.

TMMOB Şehir Plancıları Ankara Şubesi’nin açtığı davada Ankara 12’inci İdare Mahkemesi, karara gerekçe olarak ruhsatlara dayanak oluşturan Çankaya Güney park Kentsel Dönüşüm Alanı 1/5 bin ve 1/1000 imar planı değişikliklerinin geçen yıl iptal edilmiş olmasını gösterdi.

Karar 25 Eylül’de alındı. Kararda planların iptal edilmiş olması nedeniyle ruhsatların dayanaktan yoksun kaldığı ifade edildi.

Ruhsatı iptal edilen Sinpaş Altınoran konutlarıyla ilgili daha önce çıkan bilirkişi raporunda, alanda toprak kayması riski olduğu belirtilmişti. Ruhsatı iptal edilen Marina Ankara projesi kapsamında havzaya gökdelen inşa edilmişti.

Söz konusu projeye ilişkin plan değişiklikleri mahkeme tarafından yedi kez iptal edilmesine rağmen inşaat durdurulmamıştı.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi Başkanı Emre Sevim“Ankara Büyükşehir Belediyesi, tekrar tekrar yargı planları iptal etmesine rağmen mükerrer planlar yaparak buranın inşaatını devam ettirme amacı güttü ve sonunda da ruhsat işlemlerini tamamladı. Melih Gökçek’in bir sermaye grubunun karı uğruna hukuku ve şehircilik ilkelerini hiçe saydığını gördük” diye konuştu.

Sevim “Bilhassa kamu elindeki alanlarda gerçekleştirilen büyük kapsamlı konut alanlarında görülen hülleyle plan onaylama usulünden derhal vazgeçilmeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yüksek yapılı binaları kast ederek İstanbul’a ihanet ettiklerini söylemişti.