(Saray Gazetesi – 5 Aralık 2017)

Danıştay, İstanbul ve Tekirdağ arasında kurulması planlanan termik santral için verilen acele kamulaştırma kararını durdurdu.

Bakanlar Kurulu kararıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi için 23 Ocak’ta alınan kararı durduran Danıştay 6. Dairesi, Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi İstasyon mahallesinde yapılan kamulaştırmada mülkiyet hakkı ve sınırlandırılması arasında denge belirlenmemesini gerekçe gösterdi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Danıştay kararında şu ifadeler yer aldı: “… dava konusu işleme dayanak oluşturan Bakanlar Kurulu kararı incelendiğinde; İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları içerisinde tesis edilecek termik santralın inşası amacıyla bazı taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildiği, karar ekinde bulunan krokide sınır ve koordinatları belirtilen sahaya isabet eden taşınmazların ada ve parsel olarak ayrıntılı şekilde gösterilmediği, mülkiyet hakkının korunması, kullanılması ve sınırlandırılması yönünden belirsizlik yarattığı, mülkiyet hakkı ile sınırlandırılması arasındaki dengenin neden gösterilmeyerek zedelendiği görülmektedir. Sonucuna varıldığından dava konusu taşınmazın acele kamulaştırılması yolunda tesis edilen Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle. Dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oy birliğiyle karar verildi.”

DAYATMA OLMAMALI

Davalı yurttaşların vekili avukat Bülent Kaçar, Danıştay kararıyla ilgili, “Trakya, özel ekolojik değerlere ve verimli tarım arazilerine sahip, korunması gereken bir bölgedir. Kamu yararı gözetilmeden hiçbir yatırım ve projenin bölge halkına rağmen dayatılamayacağı ortaya çıkmıştır. Trakya enerji üretim ve depolama alanı değildir. Danıştay’ın verdiği kararlar sonucu Bakanlıklar termik santral projelerini iptal etmek zorundadır. Trakya’da herkes termik santrala karşıdır” değerlendirmesi yaptı.