(Mustafa Mert Bildircin / BirGün – 10 Aralık 2017)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, (UNICEF) dünya genelinde görülen hava kirliliğinin yarattığı tehlikeye dikkati çeken bir rapor paylaştı. UNICEF, dünya genelinde bir yaşından küçük yaklaşık 17 milyon bebeğin zehirli havaya maruz kaldığını açıkladı.

Rapora konu edilen 17 milyon bebeğin, hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen uluslararası sınırın çok üzerinde görüldüğü bölgelerde yaşadığı belirtildi. Zehirli hava solumak zorunda kalan çocukların beyinsel gelişiminin risk altına girdiği vurgulandı.

Kirlilik bilişsel gelişimi olumsuz etkiler
BM Çocuklara Yardım Fonu’nun, “Havadaki Tehlike” başlıklı raporunda, hava kirliliğine maruz kalan çocukların üçte birinden fazlasının Güney Asya ülkelerinde yaşadığı bilgisine yer verildi. Kirli havayı soluyan çocukların bilişsel gelişimlerinin olumsuz etkilendiğinin altını çizen raporda UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’in şu sözlerine yer verildi:

“Hava kirliliği bebeklerin gelişim halindeki akciğerlerine zarar vermekle kalmaz, gelişim halindeki beyinlerinde, dolayısıyla geleceklerinde de kalıcı zarar yol açabilir. Çocukların hava kirliliğinden korunması yalnızca onlara değil toplumlara da yarar sağlar. Böylece sağlık giderleri azalır, verimlilik artar ve herkes daha güvenli ve temiz ortamlardan yararlanır.”

Raporda, kirliliğin çocuklar üzerindeki etkileri şöyle sıralandı:

» Kirlilik yaratan zerrecikler o kadar küçüktür ki bunlar kan dolaşım sistemine girip beyne kadar ulaşabilir, kan-beyin bariyerine zarar verebilir. Bu da sinir dokusu iltihaplarına yol açabilir.

» Küçük manyetit parçaları gibi kimi kirletici zerrecikler koku siniri ve bağırsak yoluyla vücuda girebilir ve manyetik yükleri nedeniyle nörodejeneratif (beyindeki nöronları etkileyen hastalık) hastalıklara yol açtığı bilinen oksitlenmeye bağlı stres yaratabilir.

» Kirletici zerrecikler beyinde sinir hücrelerinin iletişimine yardımcı olan bölgelere zarar verebilir ki bu iletişim çocukta öğrenmenin ve gelişimin temelini oluşturur.

***

Ebeveynlere büyük görevler düşüyor
Raporda ayrıca hava kirliliğinin bebeklerin gelişim halindeki beyinleri üzerindeki etkisinin azaltılması için atılması gereken adımlar da özetlendi. Ebeveynlere, çocuklarını tütün ürünleri, soba ve ısınma amaçlı ateşin zararlı dumanlarından koruma noktasında büyük görevler düştüğü belirtilerek alınması gereken önlemlere ilişkin şunlar kaydedildi:

» Fosil yakıtlar yerine daha temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılarak hava kirliliğinin azaltılması.
» Kamu taşımacılığı imkânlarının yaygınlaştırılması. Kentsel yerleşimlerde yeşil alanların artırılması.
» Çocukların hava kirliliğinin daha az olduğu saatlerde dışarıda olmalarını sağlayarak hava kirliliğine görece daha az maruz kalmaları, aşırı durumlarda çocuklara uygun maskeler temin edilmesi.